ılk Olan Ortadan Kaldırılıyor

ıbraniler 10:1-10

ılk Olan Ortadan Kaldırılıyor


Bugünkü ayetlerde Yeni Antlaşma’nın gerekliliği anlatılıyor. Ayetlerde, Yasa’ya göre sunulan kurbanla Tanrı’ya ne kadar sınırlı bir biçimde yaklaşılabileceği tekrar vurgulanıyor (1-4. ayetler). Mezmur 40:6-8. ayetler, kurbana ait Eski Antlaşma kurallarının yerini, Mesih’in söz dinlemesiyle sunduğu kurbanın aldığını referans ayetler olarak gösterilmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Tanrı, aslının gölgesi olan Yasa’daki kurban düzenini tamamlamaya gelendir. Yasa uyarınca sunulan kurban, tapınanları yetkinliğe erdiremezdi. Sunulan kurbanın tekrarlanması, kurbanların günahları tamamen kaldıramadığını açıkça göstermektedir. Hayvanların kanı günahları asla yok edemezdi. Her yıl tekrarlanan kurban,  insanlara sadece günahlarını anımsatmak içindi. Oysa bizler, Mesih’in kendisini sunmasıyla günahlarımızdan arınmış sayıldık.

5-9. ayetler: Tanrı kurban ve sunu istemez. Yakmalık sunu ve günah sunusuyla Tanrı’yı hoşnut edemeyiz. Yasa, sadece gelecek olan gerçeğin gölgesiydi. Mesih’in sunduğu sonsuz kurban, Tanrı’nın isteğini yerine getirmekti.

7. ayet: Mesih, Tanrı’nın isteğini yerine getirerek O’nu hoşnut etti. O, sunu kurallarına alçakgönüllülükle boyun eğerek Eski Antlaşma’yı tamamlamak ve Yeni Antlaşma’yla Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için geldi. Tanrı sunulardan çok
(5, 6. ayetler) O’nun isteğine itaat etmemizi istiyor. Tanrı’nın sözlerini mecbur olduğumuz için değil, O’nun sözlerine itaat etmek için derin düşünmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-7. ayetler: Tanrı’yı hoşnut etmek için O’nun isteğine itaat etmeliyim. O’nun isteğini yerine getirmiyorsam, yaptığım her şey boştur. Tanrı’yı hoş-nut etmek için yeterli gayreti gösteriyor muyum?

10. ayet: İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Yeni kimliğimi her an anımsayarak O’na yaraşır bir biçimde yaşamam gerekmiyor mu?

Dua: Tanrım, senin isteğini yerine getiren Mesih için teşekkür ediyorum.
 
Mujde.org