Eski ve Yeni Düzen

ıbraniler 9:1-14

Eski ve Yeni Düzen


Bugünkü metinde, Eski Antlaşma kurallarıyla (1-10. ayetler) Yeni Antlaşma kuralları (11-14. ayetler) karşılaştırılmaktadır. ınsanları Tanrı’ya yöneltmek için yapılan dünyasal tapınaklar ve kurban sunuları yetersiz ve sınırlıdır. Oysa Mesih’in sunduğu kusursuz kurban yüreklerimizi yenileyerek Tanrı’ya yöneltir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5. ayetler: Tanrı, yaptığı ilk antlaşmada çadır ve kurban gibi tapınma kuralları koydu. Çadırın birinci bölümü olan Kutsal Yer’de kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunuyordu. Perdeyle ayrılmış olan ikinci bölüm ise En Kutsal Yer’dir. Orada altın buhur sunağı ve altınla kaplanmış Antlaşma Sandığı vardı. Altından yapılmış man testisi, Harun’un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları Antlaşma Sandığı’nın içindeydi. Sandığın üstünde Bağışlanma Kapağı’nı gölgeleyen yüce Keruvlar vardı. Çadırdaki bu eşyalar göksel kentin, yani Tanrı’nın tahtıyla varlığının benzetmesi ve gölgesiydiler. Ben hâlâ gerçeğin gölgesi olan Eski Antlaşma’ya mı bağlıyım?

6-8. ayetler: Tanrı, kusursuz kurban sunusunu gönderendir. Eski Antlaşma döneminde başkâhinin yılda bir kez En Kutsal Yer’e girerken suçlar için kurban sunması, “kusursuz” bağışlanmanın gerçekleşmediğini göstermektedir. Tekrarlanan suçları için kurban sunan ısrail halkı, ileride gelecek olan “kusursuz” kurbanı umutla bekledi.

11-14. ayetler: İsa, kendisini ilk ve son kez kurban olarak sunduktan sonra göksel çadıra girdi. Mesih daha büyük, daha yetkin olan çadırda kurban sundu; O, hayvanların değil, kendi kanıyla En Kutsal Yer’e girip sonsuza dek geçerli olan kurbanı sundu. Rabbimiz, Kutsal Ruh aracılığıyla kendini Tanrı’ya lekesiz olarak sundu. Bu biricik kurban bizleri ölü işlerden temizleyerek diri Tanrı’ya hizmet etmemizi sağladı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9, 10. ayetler: Eski Antlaşma’daki sunular ve kurbanlar, bunları sunan kişinin vicdanını yetkinleştirmez. Bunlar yalnızca dinsel temizliği sağlayan “bedensel kurallar”dır. Bu kurbanlar yalnızca “gerçeği” gelinceye dek verilmiş olan geçici düzenlemelerdir. Mesih’in kendisini kurban olarak sunmasıyla yeni bir antlaşma yapılmış ve ilk antlaşma ortadan kaldırılmıştır.

Dua: Rabbim, kendini ilk ve son kez kurban olarak sunup beni bağışladığın ve yeni yaşama giden yolu açtığın için sana teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org