İsa'nın Son ısteği
Luka 22:24-38

24 Ayrıca aralarında hangisinin en büyük sayılacağı konusunda bir çekişme oldu.

25 İsa onlara, «Ulusların kralları, kendi uluslarını egemenlik hırsıyla yönetirler. ıleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar» dedi.

26 «Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun.

27 Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum.

28 Sınandığım zamanlarda benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz.

29 Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum.

30 Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahtlar üzerinde oturarak ısrail'in on iki oymağını yargılayasınız.

31 «Simun, Simun, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır.

32 Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir.»

33 Simun İsa'ya, «Rab, ben seninle birlikte zindana da, ölüme de gitmeye hazırım» dedi.

34 İsa, «Sana şunu söyleyeyim, Petrus, bu gece horoz ötmeden sen beni tanıdığını üç kez inkâr edeceksin» dedi.

35 Sonra İsa onlara, «Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman, herhangi bir eksiğiniz oldu mu?» diye sordu.
«Hiçbir eksiğimiz olmadı» dediler.

36 O da onlara, «şimdi ise kesesi olan onu yanına alsın, torbası olan da onu alsın» dedi. «Kılıcı olmayan, abasını satıp bir kılıç alsın.

37 Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün bende yerine gelmesi gerekiyor: `O, suçlularla bir sayıldı.' Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir.»

38 «Rab, işte burada iki kılıç var» dediler.
O da onlara, «Yeter!» dedi.

İsa'nın Son ısteği

Aralarında kimin en üstün olacağını tartışan öğrencilerin tavrından ve İsa'yı tanıdığını inkâr edecek olan Petrus'un sözlerinden, öğrencilerin hâlâ Tanrı'nin Egemenliği'ni doğru anlamadıklarını, ruhsal körlük içinde ve acınacak halde olduklarını görüyoruz.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

24-27. ayetler: İsa, dünyanın yöneticileri gibi hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Ama öğrenciler hâlâ Tanrı'nın Egemenliğine dünyasal gözle bakıyorlardı. Çünkü İsa'nın çekeceği acıyı anlayamamışlardı. Bu nedenle sofrada kimin nerede oturacağı konusunda bile çekişme içindeydiler. İsa öğrencilerine Tanrı'nın Egemenliği ve bu egemenliğe ait olan kişilerin nasıl davranmaları gerektiğini tekrar öğretti. Tanrı'nın Egemenliği'ndeki hizmet anlayışı dünyadaki egemenliklerdekinden farklıdır. Öyle ki, İsa halkını kurtarmak için yaşamını feda etmiştir. Evim, işyerim ve topluluğumda hizmet etmekten mi, yoksa hizmet edilmekten mi hoşlanan biriyim?

28-30. ayetler: İsa kurmuş olduğu Tanrı'nın Egemenliği'ni öğrencilerine eşit şekilde emanet ediyor. Tanrı'nın Egemenliği'nde büyük küçük hiçbir ayırım yoktur. Öğrencilerin hepsi Yeni Antlaşma halkını yönetecekleri tahtta oturacaklarda". Tanrı'nın Egemenliği'nin onlara emanet edilmesi hak etmelerinden değil, İsa'nın çarmıhta sağladığı lütuftan kaynaklanmaktadır.

31-34. ayetler: İsa Petrus'un zayıflığını bildiğinden onun için dua etti. Böylece Petrus'un bir süre için ayartılarak imandan düşeceği, ama geri dönerek kardeşlerini güçlendireceği konusunda da peygamberlik etmiş oluyordu. Benim de imandan düşmemem, Rab'bin güçlü eliyle beni tutmasından kaynaklanıyor. Ben de iman yaşamımı Petrus gibi, kendimi kurtarmak için ya da boş duygusal coşkulara kapılıp gereksiz cesaret tavırlarıyla sürdürmeye çalışıyor muyum?

35-38. ayetler: Bu ayetlerde İsa'nın öğrencilerini Kendisinin çarmıhtaki ölümüne yeniden hazırladığım görüyoruz. Ben de onlar gibi, Rab'bin niyetini doğru bir biçimde anlamaya çalışmadan, kendi anlayışım ve isteğimle hareket ediyor muyum?

Dua: Rabbim, bağlı olduğum topluluk içinde her zaman hizmet eden biri olmak istiyorum.

 
Mujde.org