Daha ıyi Bir Antlaşma

ıbraniler 8:1-13

Daha ıyi Bir Antlaşma


İsa’daki yetkinliğe Yeni Antlaşma aracılığıyla nasıl sahip olabileceğimizi, 8 ve 9. bölümlerde okuyabiliriz. Bu bölümlerde İsa’nın başkâhinliğinin üstünlüğü diğer kâhinlerle karşılaştırılmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: İsa göklerde Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapmakta olan başkâhinimizdir. O, sonsuz kurbanı sunduktan sonra Tanrı’nın Egemenliği’ne girdi. O’nun Tanrı’nın sağında oturması, kurban sunma görevinin tamamladığını gösterir. O’nun kurtaran hizmetine dayanarak Tanrı’nın tahtının önüne cesaretle yaklaşabiliyoruz.

3-6. ayetler: Mesih, dünyasal kâhinlerin sunduğu kurbanlardan çok farklı bir kurban sundu. O’nun sunduğu kurban kusursuzdur. Levililer’in sun-dukları kurbanlar dünyaya aittir, ama bu kurbanlar göksel kurbanın örneği ve gölgesidir. Tanrı, kendi Oğlu’nun sunduğu ilk ve son kurbanla Yeni Antlaşma’yı tamamladı. Mesih Yeni Antlaşma’nın aracısı olarak, önceden verilen bu vaadi gerçekleştirmeye gelendir.

7-9. ayetler: Tanrı kusurlu olan Eski Antlaşma’nın yerine harika lütfuyla Yeni Antlaşma’yı verendir. Eski Antlaşma’nın kusurluluğu antlaşmadan değil, bu antlaşmayı kabul eden ısrail halkının antlaşmaya sadık kalmamasından kaynaklanır. Ama Tanrı, lütfuyla ve sadakatiyle Yeni Antlaşma’yı açıkladı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10-12. ayetler: Yeni Antlaşma Eski Antlaşma’dan üstündür. Tanrı’nın yasaları, Yeni Antlaşma altında olanların zihinlerine işlenecek, yüreklerine yazılacak ve Tanrı’yla samimi bir ilişki içinde yaşayabileceklerdir. Yeni Ant-laşma altındaki büyük küçük herkes Tanrı’yı tanıyacak, Tanrı da artık hal-kının günahını anmayacaktır. Günahla ilgili sorunlar sonsuza dek çözülmüş olacaktır. Suçların bağışlanmasıyla ölüm sorunu da halledilmiştir. Mesih aracılığıyla bu harika lütfa kavuştuğum için Tanrı’ya teşekkür ediyorum.

Dua: Tanrım, Mesih sayesinde Yeni Antlaşma altında yaşamamı sağladığın için teşekkür ediyorum.
 
Mujde.org