Tanrının ıçtiği Antla Başkâhin Olan İsa

ıbraniler 7:20-28

Tanrı’nın ıçtiği Antla Başkâhin Olan İsa


Mesih’in Tanrı’nın içtiği antla başkâhin olduğunu (20-28. ayetler) ve bu anda göre sonsuza dek başkâhin olacağını (23-25. ayetler) açıklayan bu bölümde, Eski Antlaşma dönemi kâhinliğinden farklı bir yetkinliği olan Mesih’in başkâhinliği anlatılıyor (26-28. ayetler).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

20-22, 28. ayetler: İsa, Tanrı’nın içtiği antla başkâhin oldu. Bu durum, Tanrı’nın adıyla değil, Yasa’ya göre kâhin olan Levililer’in konumundan farklıdır. Tanrı’nın içtiği andı gerçekleştirmesiyle “sonsuza dek kâhin” olan İsa, daha iyi bir antlaşmanın kefili oldu.

23-25. ayetler: İsa, Levi soyundan gelen kâhinler gibi ölümlü olmadığından, O’nun kâhinliği süreklidir. İsa sonsuza dek yaşayarak bizim için dua ettiğinden, O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları kurtarıyor. Çekmekte olduğumuz sıkıntıları O’nun yardımıyla aşabiliriz.

26. ayet: İsa Levililer’in kâhinliğinden farklı olarak kutsal, lekesiz, günahlardan arınmış ve suçsuzdur. O, mükemmel ve yücelere çıkmış biri olarak bizi günahtan arındırır. Bu yüzden bizim için açtığı kurtuluş yolu da mükemmeldir. Bize mükemmel ve lekesiz bir başkâhin veren Tanrı’ya şükretmeliyiz.

27, 28. ayetler: İsa’nın kâhinliğinin Levililer’in kâhinliğinden diğer bir farkı da, Tanrı’nın içtiği antla kâhin olması, ilk ve son kez kendini kurban olarak sunmasıdır. Levililer de herkes gibi günahkâr olduklarından, önce kendi günahları için, daha sonra da halkın günahları için kurban sunarlardı. Günahı tamamen arındıramadıklarından dolayı sürekli kurban sunmaları gerekiyordu. Oysa Mesih ilk ve son kez kendisini kurban olarak sunup sonsuza dek yetkin kılındı. Bu durum, Mesih’in ilk ve son kez sunduğu kurbanın sonsuza kadar değerli olduğu anlamına gelir. Mesih’in sunusuna güveniyor muyum?

Dua: Tanrım, benim için aracılık etmekte olan İsa’ya bakmamı ve sıkıntılarda sabretmemi sağla.

 
Mujde.org