Melkisedek Düzenine Göre Gelen Başkâhin

ıbraniler 7:11-19

Melkisedek Düzenine Göre Gelen Başkâhin


Bugünkü ayetlerde, Levili kâhinlerin sunularının yetkin olmayışı ve imanlıları Tanrı’ya yetkin bir şekilde ulaştıran İsa Mesih’in başkâhinlik görevi açıklanıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11. ayet: Tanrı, yetkin bir kâhinlik sistemi kurandır. O, Melkisedek düzenine göre bir başkâhin atadı, çünkü Levili kâhinlerin hizmeti kişiyi yetkinliğe eriştiremezdi. Kutsal Yasa’ya bağlı kalmadan, başkâhinimiz Mesih’e olan imanımızla da Tanrı’ya yaklaşabiliriz. Ayetler muhtemelen Yahudi inancına geri dönmeyi düşünenler için yazılmıştır. Gerçek bağışlanma sadece başkâhinimiz olan Mesih aracılığıyla sağlanır.

12-15. ayetler: Tanrı, geçici olanın yerine kalıcı olanı koyandır. Eski Antlaşma kâhinlik temeli üzerine kurulduğundan, kâhinliğin değişmesiyle Yasa da zorunlu olarak değişti. Mesih’in Levi’den değil, Yahuda oymağından gelmesi, Yasa’nın uygulamasında da değişiklik gerektirdi. Mesih kâhin ola-bilmek için Yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olmadığı halde, bizleri Tanrı’ya götüren sonsuza dek kalıcı başkâhinimiz oldu. Hâlâ Yasa’ya bağlı kalan biri miyim?

16-19. ayetler: Mesih Yasa’ya göre değil, ebedi yaşam gücüne göre sonsuza dek kâhin olandır. Melkisedek düzenine göre başkâhin olan Mesih, Levi oymağından gelen kâhinlerden birçok yönden farklıdır. Birincisi; Levi aracılığıyla değil, yaşayan Tanrı’nın gücüyle kâhin oldu. Tanrı, İsa’nın başkâhin olduğunu açıkladı (Mez.110:4). ıkincisi; Levili kâhinler ölümlü olduklarından yetkinliğe erişmeleri mümkün değildi. Ama Mesih, dirilişiyle sonsuza dek kâhindir. Üçüncüsü; Yasa’ya dayanan kâhinlik zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı, oysa Mesih bizleri Tanrı’nın önünde yetkinleştiriyor. O’nun kendisini Tanrı’ya kurban olarak sunmasıyla günahlarımız bağışlandı ve Tanrı’yla sonsuza dek ilişki kurabilme umuduna sahip olduk. Sıkıntıda olsak da Mesih’e bağlı kalmalıyız.

Dua: Tanrım, başkâhinim olan İsa Mesih’in kendisini kurban olarak sunmasıyla beni yaşayan bir umuda kavuşturduğun için sana övgüler sunuyorum.

 
Mujde.org