ıman ve Sabır

ıbraniler 6:9-20

ıman ve Sabır


9-12. ayetler, önceki ayetlerdeki uyarının bir devamı olarak, imanda kalınmasını ve sona dek sabredilmesini öğütlemektedir. 13-20. ayetlerde ise, ıbrahim’e verilen vaat örnek gösterilerek Tanrı’nın, verdiği söze sadık olduğu anlatılmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10. ayet: Tanrı adildir. Emeğimizi ve hizmetimizi asla unutmaz. Rab’be ve O’nun halkına olan hizmetimiz asla unutulmayacaktır. Çünkü adil Tanrı, hizmet yaşamımızı doğruluk sayacaktır.

16-18. ayetler: Tanrı, verdiği kurtuluş vaadinin değişmeyeceğine dair ant içti. Tanrı sözünün değişmezliğini vaadinden ve ant içmesinden anlayabiliriz. O’nun vaadi ve içtiği ant bizim umudumuz ve geleceğimizdir.

19, 20. ayetler: Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla verdiği vaadi yerine getirdi. Vaat uyarınca İsa’yı Melkisedek düzenine göre sonsuza dek başkâhin yaptı. İsa’nın kendisini kurban olarak sunmasından aldığımız cesaretle Tanrı’ya yaklaşabiliriz. Tanrı’nın vaadi bizim umudumuz ve canlarımız için gemi demiridir. Rab’bin sözünde kök salan kişi asla sarsılmaz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: ıman eden birinin imandan saptıktan sonra geri dönmesinin mümkün olmadığına ilişkin uyarının, sadık bir imanlı için geçerli olmadığından emin olmalıyız. ımanı zayıflamakta olan kardeşlere doğru yolu göstermek için onları teşvik ederek cesaretlendiriyor muyum?

10-12. ayetler: Tanrı’yı bütün yüreğimizle severek O’nun halkından olan kardeşimize yardım ve hizmet etmeye gayret etmeliyiz. Vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine bakmalı ve bu konuda gayret göstermeliyiz. Bugünlerde Tanrı’nın vaat ettiği mirası umut ederek kutsallara gayretle hizmet ediyor muyum?

13-15. ayetler: Bize vaat edilenleri almak için sabırla dayanmamız gerekmektedir. ıbrahim, sabırla dayanarak vaade erişti. şu sıralar sabırla dayanmam gereken bir olay var mı?

Dua: Tanrım, sabırla dayanarak vaadine erişebilmem için bana yardımcı ol!

 
Mujde.org