Yetkinliğe Doğru ılerleyin!

ıbraniler 5:11 - 6:8

Yetkinliğe Doğru ılerleyin!


5:1-10. ayetlerde Mesih’in başkâhinliği detaylı olarak açıklandıktan sonra, inanlıların imanda güçlenmeleri, temel ilkeleri aşıp yetkinliğe doğru ilerlemeleri buyruluyor. Mesih’in başkâhinliği imanda büyümemizi sağlar.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

11, 12. ayetler: Burada Tanrı’nın sözünü iyi öğrenmeyenler uyarılıyor. Ne yazık ki, kiliselerde birçok görev alıp hizmet ettiği halde Tanrı’nın sözü konusunda hâlâ cahil kalan veya söze önem vermeyen pek çok kişi vardır. Bu kişilerin çabaları, Tanrı’yı hoşnut etmekten uzak dünyasal çabalar olarak kalır. Bu tür işlerle uğraşmak ya da uzun zamandır imanlı olmakla övünmek yerine, Tanrı’nın sözünü iyice öğrenmeye çalışalım.

13, 14. ayetler: ımanda büyümekle Tanrı sözünü iyice kavramak birbirine çok yakındır. Güçlü bir imana sahip olmak isteyen, katı yiyecekler yiyebilmelidir. Temel ilkelerle uğraşıp duranlar, ruhsal açıdan bebek durumundadırlar. Tanrı’nın sözü, iyiyle kötüyü ayırt ederek doğrulukla yaşamamızı ve her türlü iyi işi yapabilecek yetkin kişiler olmamızı sağlar (2Ti.3:16,17). şu andan itibaren Kutsal Kitap çalışmak ve derin düşünmek için daha fazla zaman ayırmaya başlamalıyız.

1-3. ayetler: Ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı’ya inanmanın temeli olan vaftiz, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargıyla ilgili öğretiler, Müjde’nin temel ilkeleridir. Bunlar, Mesih’e iman eden toplulukların temel öğretileri olduğundan, küçümsemememiz ve asla taviz vermememiz gerekir. Ama bu öğretileri aşarak ilerlememiz ve büyümemiz için Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmemiz gerekir.

4-6. ayetler: Uyarıya kulak verelim. Önceden belirlenmiş iman temelini yıkıp başkâhinimiz olan Mesih’in kurtarışını inkâr ederek tekrar Yahudiliğe dönenlerin tövbe etmek için bir daha fırsatları olmayacaktır. Belki de o dönemlerde İsa’ya iman ettikten sonra O’nun uğruna sıkıntı çekilmesi gerektiğini anladığında, bundan kaçmak amacıyla tekrar Yahudiliğe dönmeye çalışan kişiler vardı. Mesih’i inkâr edip Tanrı’ya sırt çeviren kişi kurtuluş lütfunu tekrar yaşayamaz (7, 8. ayetler).

Dua: Tanrım, her gün senin sözünü öğrenip imanda büyümek istiyorum.

 
Mujde.org