Başkâhinimiz İsa

ıbraniler 4:14 - 5:10

Başkâhinimiz İsa


4:14-16. ayetlerde İsa merhametli başkâhin olarak tanıtılmakta, 5. bölümde ise O’nun başkâhin olması için gerekli her şeye sahip olduğu açıklanmaktadır. Bu ayetlerde, Eski Antlaşma’yı çok iyi bilen o dönem imanlılarının, daha iyi anlayabilmeleri açısından Yasa’nın gösterdiği kurban sisteminden çok sık söz edilmektedir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

14. ayet: İsa, kendisini sunan ve göğe alınandır. O’nun göğe alınışı insanların görebileceği şekilde gerçekleşti. Bu, Tanrı’nın Mesih’i savunduğu, yükselttiği ve yücelttiği bir olaydır. Mesih göğe alınmakla zafer kazanarak kurtarış hizmetini tamamladı. Anlatılan bu konuyu küçümsememeliyiz. Müjde’yi reddeden dünyamızda hor görülmekten utanmayıp onu açıkça savunmalıyız.

4:15, 16 ve 5:2. ayetler: İsa, her alanda denenip galip geldiği için denenmekte olanlara yardım eder. Zayıflıklarımızı bilen Rabbimiz’in yardımını almak için lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

5:4, 6, 7. ayetler: Tanrı, hizmetkârını kendisi çağırarak görevlendirir. İsa kendi isteğiyle başkâhinlik görevini üstlenmedi. Tanrı O’nu, Melkisedek düzenine göre sonsuza dek başkâhin yaptı (6. ayet). Beni Tanrı’nın hizmetkârı olarak çağıran kimdir? O’na bütün yüreğimle sadık kalıyor muyum?

5:7. ayet: İsa, Tanrı’ya korkuyla yaklaşandır. O’na yardım edecek kimse yoktu. Gerçek teselliyi Baba’dan aldığı için alçakgönüllülükle O’na yaklaştı ve dua etti. Tanrı da O’nu güçlendirip dayanma gücü ve esenlik sağladı. Rab, kendisine korkuyla yaklaşanın duasını yanıtlar.

5:8, 9. ayetler: İsa çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi ve yetkin kılındı. Bu, asiyken itaatkar olmak ya da yetkin değilken yetkin olmak anlamına değil, O’nun yaşamı, ölümü ve dirilişiyle Kurtarıcımız olmaya layık kılındığı anlamına gelmektedir. Söz dinlerliğiyle örnek gösterilen İsa, kurtuluş Müjdesi’ne kulak verip Kendisine itaatte süreklilik gösterenleri kurtarır.

Dua: Tanrım, zayıflığımı bilen ve bana merhamet gösteren bir başkâhinim olduğu için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org