Huzur Diyarına Girmeye Gayret Edelim!

ıbraniler 4:1-13

Huzur Diyarına Girmeye Gayret Edelim!


ıbraniler’e Mektup’un yazarı, mektubu okuyanları Mısır’dan çıktıktan sonra huzur diyarına giremeyen ısrailliler gibi olmamaları ve hedeflerinin huzur diyarına girmek olması için teşvik ediyor. Okuyucular bu mektupta, söz dinlemeyenlerin durumuna düşmemeleri için tekrar tekrar uyarılmaktadırlar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12, 13. ayetler: Tanrı, diri ve etkileyici sözüyle bize huzur veren, yüreğimizin düşüncelerini ve amaçlarını yaşam sözüyle yargılayandır. Tanrı’nın sözü bizleri söz dinlemezlikten koruyup O’nun huzur diyarına girmemizi sağlar. Tanrı’nın sözünde kalırsak, yaşam sözü bizleri aydınlatacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2, 11. ayetler: Tanrı’nın huzur diyarına girememekten korkmalıyız. Ayetlerde, ısrail halkının söz dinlemezlikleri nedeniyle huzur diyarına giremediğini hatırlamamız ve uyanık kalmamız için açık bir uyarı vardır. Son günlerin yak-laşmakta olduğu bir dönemde yaşayan bizler de aynı tehlikeyle karşılaşabiliriz. Kiliseye düzenli olarak katılıyor olsak bile, yüreğimizi nasırlaştırıp söz dinlemezlik edersek, huzur diyarına giremeyebiliriz.

3, 9. ayetler: Huzur diyarına, inanan ve itaat edenler gireceklerdir. İsa’ya iman eden kişi huzur diyarına erişmiştir. Ama bu sonsuz huzur diyarının tamamlanması hâlâ gelecekte gerçekleşecek bir vaattir. İsa Mesih’e iman edip O’nu sadık bir yürekle izlemeye devam edersek, Tanrı’nın huzur diyarına mutlaka erişeceğiz.

8-11. ayetler: ısrailliler sonunda vaat edilen diyara girdiler, ama Kenan ülkesi sonsuz huzur diyarı değildir (9. ayet), sadece gerçeğin gölgesidir. Gerçek huzur, Mesih aracılığıyla sağlanır. Sonsuz huzur diyarına doğru yola çıkan kişilerin, bu yolculuğu imanla sürdürmeleri gerekir.

4, 10. ayetler: Kavuşmuş olduğumuz huzur yaratılışta başlamış ve Mesih’in kurtarışıyla tamamlanmıştır (Kol.2:16,17). Her Pazar bir araya gelerek Tanrı’ya tapınalım ve Mesih aracılığıyla elde ettiğimiz huzur için O’na şükredelim. ıleride gelecek olan huzuru umut ederek sevinç duymalıyız.

Dua: Rabbim, sana itaat ederek sonsuz huzur diyarına erişmemi sağla.

 
Mujde.org