Yüreklerinizi Nasırlaştırmayın

ıbraniler 3:7-19

Yüreklerinizi Nasırlaştırmayın


Bugün ele alınan ayetlerde, çölde imanını koruyamayan ısrail halkı kutsal topraklara nasıl giremediyse, Mesih’in sağladığı üstün konuma rağmen bizim de kurtuluştan uzaklaşabileceğimiz ele alınıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

15-18. ayetler: Tanrı, halkının Kendisine itaat etmemesine öfkelenerek onların huzur diyarına girmelerine izin vermedi. ısrail halkı, Musa önderliğinde Mısır’dan çıkmıştı. Ama imansızlıklarından ötürü Tanrı’nın vaat ettiği huzur diyarına giremediler. ıman ettikten sonra dikkatimizi kaybetmemeliyiz. Tanrı imandan dönenleri terk eder. Kurtulduğumuz düşüncesiyle Tanrı’nın isteğini göz ardı ederek kendi isteğimize göre mi yaşıyoruz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-11. ayetler: ısrail’e yapılan uyarıyı kendimiz için de bir uyarı olarak kabul etmeliyiz. ısrail halkı çöldeyken yüreğini nasırlaştırıp imandan uzaklaştı. Tanrı da vaat ettiği Kenan ülkesine girmelerine izin vermedi. ıman yolunda yürüyenler, Tanrı’nın kendilerini sonuna dek koruyacağına güvenmelidirler. ınanlı olduğumuzu ileri sürüp de Tanrı’ya itaat etmiyor ve Mesih’in ardından gitmiyorsak, bizim durumumuz da garantide değildir (ısrail gibi).

12-14. ayetler: Kurtuluşumuzu kaybetmemek için Tanrı’ya karşı kuşkulu ve ılımlı davranışları reddetmeliyiz. Günahın aldatıcılığıyla Rab’be karşı yüreklerimizin nasırlaşmasından korunmak için birbirimizi yüreklendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekir. ıman yaşamını tek başına sürdürmek zordur. Topluluğa katılarak diğer kardeşlerle ruhsal paylaşımda bulunmakla imanımız güçlenir. Başlangıçtaki güvenimizi ve sevgimizi Rab’den uzaklaşmadan sonuna dek sürdürerek her an ayık ve uyanık kalabiliriz.

19. ayet: Mısır’dan çıkan ısrail halkının arasında Tanrı’nın gücünü gören, ama buna rağmen iman etmeyenler vardı. Bu durum sadece ısrail halkının sorunu değildir. Dıştan bakıldığında dindar bir yaşam sürdüren, ama gerçekten iman etmemiş kişiler de vardır. Tanrı’ya iman ettikleri halde itaat etmeyenlerin O’nun huzuruna ortak olamayacaklarını unutmamalıyız.

Dua: Yüce Tanrım, yüreğim nasırlaşmadan sağlam bir imanla senin yolunda yürüyebilmemi sağla.

 
Mujde.org