Musadan Daha Yüce Olan Mesih

ıbraniler 2:10 - 3:6

Musa’dan Daha Yüce Olan Mesih


Bugün ele alınan ayetlerde, Mesih’in kendini bizim kurtuluşumuzu sağlamak için alçaltması ve her yönden bize benzemesinin kurtuluşumuzu nasıl  sağladığı anlatılmakta, Musa’dan daha yüce olan Mesih’i anımsamamız öğütlenmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10. ayet: Tanrı, Oğlu’nun çektiği acılar aracılığıyla bizlere kurtuluş yolunu açtı. O’nu acılarla yetkinliğe erdirdi. Oğlu’nun çektiği acı, günahkârları kurtuluşa götüren yoldur. Sıkıntılardan kaçmamalıyız. Çünkü çektiğimiz acılar aracılığıyla, kurtuluşumuz yetkinliğe erişir.

11-16. ayetler: Mesih, bizlerin Tanrı’nın çocukları ve kendi öz kardeşleri konumuna gelmemizi sağladı. Bizi kurtarmak için kendini alçaltarak insan yapısını aldı. Bunu, ölüm gücüne sahip olan ıblis’in gücünü Kendi ölümüyle yok ederek, yaşamları boyunca ölüm korkusuyla şeytan’ın kölesi olarak yaşayanları özgür kılmak için yaptı. İsa’nın verdiği özgürlükte yaşıyor muyum?

17, 18. ayetler: Mesih kardeşlerine (bizlere) benzedi. Her yönden kardeşlerine benzemesi, Tanrı’nın isteğini sadık bir biçimde yerine getiren başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilmesi için gerekliydi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11, 12. ayetler: Mesih inanlısı, göksel çağrıya ortak olan kutsal kişidir. Mesih inanlısı, O’nun kurtarışıyla Yahudi toplumuna katılan değil, yeni bir topluluğa katılandır. ınanlılar, Tanrı’yı reddeden dünyadan ayrılıp (ruhsal) O’nunla doğru bir ilişki içinde yaşayanlardır. Biz Tanrı’ya aidiz. Tanrı’ya ait olduğumdan emin miyim?

3:1-6. ayetler: İsa’yı derin düşünmeliyiz. ıman ettiğimiz İsa Mesih’i iyi tanıdığımız zaman, zorluklardan ve sıkıntılardan zaferle çıkma gücünü elde edebiliriz. İsa’ya bütün yüreğimizle iman ettiğimizde, her türlü zulüm ve tehlike karşısında sarsılmadan dimdik ayakta durabiliriz.

Dua: Tanrım, büyük kurtarış tasarın ve Mesih’in bunu sadık bir şekilde yerine getirmesinden dolayı sana şükrediyorum.

 
Mujde.org