Son Yemek

Luka 22:14-23


14>15 Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: «Ben acı çekmeden önce bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım.

16 Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı'nın Egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim.»

17 Sonra kâseyi alarak şükretti ve, «Bunu alın, aranızda paylaşın» dedi.

18 «Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği gelene dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.»

19 Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. «Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın» dedi.

20 Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: «Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

21 Ama beni ele verecek olan kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır.

22 ınsanoğlu, belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama O'nu ele veren adamın vay haline!»

23 Elçiler, içlerinden hangisinin bunu yapacağını aralarında soruşturmaya başladılar.

Son Yemek

Son Fısıh yemeği, İsa'nın çekeceği elemi yorumlayan doğru bir anahtardır. Öğrencileriyle paylaştığı Fısıh yemeği aracılığıyla İsa çarmıhta çekeceği elemin anlamını onlara ve bize aktarıyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

15,16,18. ayetler:İsa Fısıh yemeğini öğrencileriyle birlikte yemek istedi (15). Çünkü bu, O'nun dünyadayken yiyeceği son Fısıh yemeğiydi ve Tanrı'nın Egemenliği gelinceye dek bir daha Fısıh yemeği yemeyecekti. Kendi bedenini Fısıh kuzusu olarak sunarak, akıttığı kanıyla sonsuz Fısıh Bayramı'nı ilan edecekti. İsa Mesih, ölümü ile günahlarımızın bağışını son yemekte simgeledi.

19, 20. ayetler: İsa, halkını kurtarmak için Kendi bedenini feda etti. Ekmek, Yeni Antlaşma halkına verilen Mesih'in bedenini, şarap ise Yeni Antlaşma halkına kurtuluş sağlayan kanıyla yapılan antlaşmayı simgeler. Tıpkı ısrail halkının Mısır'dan çıkışında kurban kuzusu sunduğu gibi, İsa Mesih de Yeni Antlaşma ile oluşan halkının kurtuluşunu sağlayacak olan lanet ve yargının kurban sunusu olarak yemeğe katıldı. Yeni Antlaşma ile kurtulan halk, Mesih'e imanla O'nda yaşıyor (Galatyalılar 2:20).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21-23. ayetler: İsa Tanrı'nın tasarısı uyarınca ölecekti, ama O'na ihanet eden mahvolacaktı. İsa o önemli anda bile Kendisine iman etmeyen, şeytan'ın çocuğunu gördü ve yaptığının sorumluluğuna katlanması gerekeceğini vurguladı. Yahuda ıskariot, şeytan'ın yüreğindeki işlevi nedeniyle lsa'yı ele verdi, ama bu tamamen kendi seçimiydi.

Dua: Tanrım. İsa'yla birleşmiş bir imanlı olarak yalnız O'nu yüceltme amacıyla yaşayacağım.

 
Mujde.org