İsanın Geçici Konumu

ıbraniler 2:1-9

İsa’nın Geçici Konumu


Bugün ele alınan ayetlerde, ilk bölümde açıklanan kurtuluş gerçeğinin önemsenmesi öğütlenmekte (1-4. ayetler), İsa Mesih’in üstünlüğü ve O’nun gerçekleştirdiği kurtuluşun sağlamlığı vurgulanmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3, 4. ayetler: Tanrı, son çağda Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluşun gerçek olduğunu çeşitli belirtilerle gösterendir. Kurtuluş başlangıçta Rab tarafından bildirildi, sonra da Rab’bi dinleyen insanlar tarafından doğrulandı. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti. Hiç kimse, bu görkemli kurtuluş Müjdesi’ne karşı çıkamaz. Bu nedenle Müjde’yi duyururken çok daha cesaretli davranmalıyız.

5, 8. ayetler: Mesih, yeni yaratılacak olan dünyayı yönetecek Olan’dır. Belki de geçmiş zamanlarda dünyayı meleklerin yönettiğine ilişkin düşünceler vardı. Ama dünyaya hükmedenler melekler değil, dirilmiş olan Mesih’tir. Kötülüklerden korkmadan, gökyüzünün ve yeryüzünün yetkisini elinde tutan Rab’be güvenelim.

6-9. ayetler: İsa kİsa bir süre için meleklerden biraz aşağı kılındı. Oysa meleklerden üstün olan Mesih, bizi kurtarmak için kİsa bir süre elem çekti ve kurtuluşumuzu tamamladı.
9. ayet: İsa, ölüm acısını bile tadarak sonunda kendi yüceliğine kavuştu. Tanrı İsa’nın çektiği ölüm acısının sonucunda O’na yücelik ve onur tacını giydirdi. Bizler de çektiğimiz acılarla Rab’bin yüceliğine katıldığımızı unutmamalı ve cesaretimizi yitirmemeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: ışittiğim kurtuluş gerçeğine sımsıkı sarılmalıyım. Bunu yapmamak, imanımın akıntıya kapılıp sürüklenmesine ve kurtuluştan uzaklaşmama yol açar. Ayakta durduğunu sanan kişi düşmemek için dikkatli olmalıdır. Melekler aracılığıyla bildirilen söz (Eski Antlaşma) bile geçerli olup hak ettiği karşılığı aldıysa, Tanrı’nın Oğlu aracılığıyla bildirilen büyük kurtuluşu küçümsersek nasıl kurtulabiliriz? Mesih’in sağladığı bu kurtuluşa ne kadar önem veriyorum?

Dua: Rabbim, benim kurtuluşum için alçalarak ölüme gittiğin için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org