Mesih Meleklerden Üstündür

ıbraniler 1:1-14

Mesih Meleklerden Üstündür


ıbraniler’e Mektup’un yazarı, sözlerine Mesih’in üstünlüğünü açıklayarak başlıyor. Yazarın, imanlıların Tanrı’dan uzaklaşarak Yahudi geleneklerine dönme tehlikesi olduğunu fark ettiği için mektuba böyle bir giriş yapmış olması olasıdır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Tanrı, eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla, bu son çağda da Oğlu Mesih aracılığıyla bize seslendi. Tanrı Oğlu Mesih, Tanrı’nın kişiliğini ve isteğini açıkça gösterdi. Mesih’te, Tanrı’nın bütün bildirisi tamamlandı ve yerine geldi. Bu nedenle, başka bildiri aldıklarını ileri süren kişilerden sakınmalıyız.

2, 3. ayetler: Tanrı, kendi Oğlu İsa’yı her şeye mirasçı kıldı ve O’nun aracılığıyla evreni yarattı. Mesih, Tanrı’nın varlığının öz görünümü, iman edenleri günahtan arındırarak kahyalık görevini yerine getiren ve şimdi Tanrı’nın sağında oturan Kral’dır. Tanrı, Oğlu aracılığıyla yarattığı her şeyi güçlü sözüyle devam ettiriyor ve yönetiyor.

4-6. ayetler: Mesih meleklerden çok daha üstün olandır ve bu üstünlüğünden dolayı melekler O’na taparlar. Bizi kurtuluşa götüren tek yolun Mesih olmadığını söyleyen düşüncelere karşı dikkatli olmalıyız.

7-9. ayetler: Melekler sadece hizmetkârlardır. Ama Mesih, Tanrı’nın kendisidir. Egemenliğinin asasıyla tüm yaradılışa hükmedendir. Meleklere olan merakımızdan dolayı Mesih’i melek yerine koymak gibi bir yanlışlığa düşmemeliyiz.

10-12. ayetler: Mesih tüm evrenin yaratıcısıdır (2. ayet). O, geçici olan maddesel unsurlardan farklıdır. İsa, sonsuza dek hep aynı kalacaktır (Mez. 102:25-27; ıbr.13:8).

13, 14. ayetler: Melekler kurtuluşu miras alanlara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlardır. Oysa Mesih, kendi egemenliği tamamlanıncaya dek Tanrı’nın sağında oturup hükmedendir.

Dua: İsa’m, sen Tanrı’nın öz görünümü olan Oğlu’sun. Tüm yücelik senindir.

 
Mujde.org