Hiç Bozulmayan Yeni Antlaşma

Yeremya 31:31-40

Hiç Bozulmayan Yeni Antlaşma


Bugünkü metinde ele alınan ayetler, Yahuda halkına verilen yenilenme mesajının zirvesidir. Tanrı, ısrail ve Yahuda’yla yapacağı Yeni Antlaşma’dan söz eder. Bu ayetler, içerdiği yargı mesajları nedeniyle hüzün veren Yeremya Kitabı’nın en çekici noktasıdır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

31-34. ayetler: Tanrı, halkıyla yeni bir antlaşma yapacağını söyledi. Bu antlaşma, halkını Mısır’dan çıkarırken yaptığına benzemez. Çünkü Rab, sözlerini herkesin yüreğine yerleştirecekti. Yeni Antlaşma’ya sahip olanlar, Rab’bin isteğini kendiliklerinden anlayarak itaat ederler. Çünkü Kutsal Ruh, Rab’bin halkını gerçeğe yöneltir. Kutsal Kitap’la ilgili gerçekleri doğru bir biçimde öğreten olmadığı zaman kaygılanıyor muyum? Gerçeğin Ruhu olan Kutsal Ruh’un yardımını istersem, O bana tüm gerçekleri bildirecektir. Kutsal Kitap okurken Ruh’un yardımı için yürekten dua ediyor muyum? ıçimizde bizi yönlendiren Kutsal Ruh’a kulak vererek O’nun söylediklerini anlamaya gayret etmek için geçirdiğimiz süre, “Sessiz Zaman”dır.

34. ayet: Rab, geçmişteki günahımı bir daha anmayacaktır! Tanrı’nın beni bağışladığından emin olmadığım için vicdan azabı çekiyor muyum?

35-37. ayetler: Rab’bin, halkıyla yaptığı bu yeni antlaşma asla bozulmayacaktır. Eski Antlaşma ısrail tarafından bozulmuştu, ama Tanrı’nın kudretiyle herkesin yüreğine yazılan Yeni Antlaşma asla bozulamaz. Dolayısıyla, Yeni Antlaşma’ya sahip olan halkı aracılığıyla, Tanrı’nın Egemenliği hiç sarsılmadan devam edecektir. Bu kadar güvenilir bir söze dayananlar, sıkıntı zamanlarında bile sarsılmadan imanda dimdik durabilirler.

38-40. ayetler: Tanrı, kendi halkı arasında yaşayarak hükmedecektir. Bu ayetler, Yeni Antlaşma’yla ilgilidir. Bu kentte, gerçek hükümdar olan Rab Tanrı yaşayacaktır. Rab, kenti “Hanael Kulesi’nden, köşe kapısına” dek yeniden kuracağını söylüyor. Bu, tüm Yeruşalim’in yeniden kurulacağı anlamına gelir. Bu ayetler, Tanrı’nın Egemenliği’nin yeryüzünde başlaması anlamındadır. Tanrı’nın Egemenliği’nin benim aracılığımla yeryüzünde yayılması için gayret gösteriyor muyum?

Dua: Rabbim, sözünü yüreğime yerleştirerek senin yönlendirişine uymak istiyorum.

 
Mujde.org