RAB Dünyada Yeni Bir şey Yarattı

Yeremya 31:21-30

RAB Dünyada Yeni Bir şey Yarattı


Bugünkü ayetlerde, Rab’bin yenileme için verdiği sözün doruğa ulaştığını ve hayal bile edilemeyecek harika planlarını anlattığını görüyoruz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21-22. ayetler: Rab dünyada yeni bir şey yarattı. O, yüzü solmuş doğum yapan bir kadını (30:6, 7) genç yiğitlere dönüştürebilir. Yeter ki kendisinin neden terk edildiği hatırlanarak O’na dönülsün. Tanrı’nın kurtuluş planında tövbe etmiş bir günahkâr, yeni bir yaratıktır (2Ko.5:17).

23-25. ayetler: Tanrı kendi halkıyla beraber olandır. Onları eski gönençlerine kavuşturur. ısrail’in Tanrısı, artık bütün dünyadaki insanlarla beraber olur. Çocukları büyütürken, çalışırken ve alışveriş yaparken Rab’bin yanımda olduğunu düşünerek kendimi daha iyi ve güçlü hissediyor muyum? Evim ve işyerim Rab’bin yaşayabileceği bir durumda mı? Ailem ve kilisem bu konuda ne durumda?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

26. ayet: Yeremya hayattayken Rab’bin vaadini göremedi. Ancak, gelecekte gerçekleşecek olan vaadini duymak, onu tatlı bir uykudan kalkar gibi sevindirdi. Yeremya tapınağın hâlâ harap durumda kaldığını görmesine rağmen, Tanrı’nın Yahuda’yla ısrail halkını yenileyeceğine imanla bakıyor. Zengin ya da siyasal güce sahip olup da kötülük yapmayı sürdürenlere öfkeleniyor muyum? Rab’bin sözüne güvenirsem, bu tür öfkeleri de unuturum.

27-30.ayetler: Akılsızlar hep başkalarını suçlar. Babil’de sürgünde olanların bazıları atalarının günahlarından dolayı acı çektikleri için şikayet ediyorlardı. Ama Tanrı koruk yiyenlerin dişleri nasıl kamaşıyorsa, herkesin kendi suçu yüzünden öleceğini söylüyor. Herkes kendi günahından sorumlu tutulacaktır (Yas.24:16).

Dua: Rabbim, Kutsal Kitap üzerinde derin düşünerek senin sözünü dinleme gayreti içinde olmamı sağla.

 
Mujde.org