Halkım ıyiliklerimle Doyacak

Yeremya 31:10-20

Halkım ıyiliklerimle Doyacak


Düşmanlarının topraklarına götürülen ısrail halkının geri getirileceğini duyan Babil’deki Yahuda halkı, Rab’bin kurtarışını umutla bekliyordu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-12. ayetler: Tanrı, tıpkı bir çoban gibi kendi halkını kollar. Böylece, halkının özgür olduğunu, güvenlik ve bolluk içinde yaşadığını bütün dünya görür. Kendimi, boş bir arazide tek başıma kalmış gibi mi hissediyorum? Hayatımda beni mutlu edebilecek hiçbir şey olmadığını mı düşünüyorum? Sahip olduklarım yeterli değil mi? Önemli olan; içinde bulunduğumuz durum değil, gerçekten Rab’bin isteğine göre yaşayıp yaşamadığımızdır.

13, 14. ayetler: Rab, halkının ihtiyaçlarını karşılayacaktır. O zaman genç kızlar ve erkekler Rab’bin tesellisinden dolayı sevinecek, zengin fakir ayrımı olmadan Rab’bin iyiliklerine doyacaklardır. Üzüntülü, sıkıntılı, aç ve susamış olanlar Rab’bin önünde mutlu sayılır, çünkü onlara yardım edilir.

15-17. ayetler: Rab, umutsuz olanların umududur. Çocuklarını sürgüne göndererek acı çekenler için, onların geri dönmelerinden daha sevindirici bir teselli yoktur. Umudum tamamen Rab’be bağlı mı?

18-20. ayetler: Tanrı, yanlış yola saptıktan sonra pişman olarak geri dönen çocuğunu bağrına basan Baba’dır. O, tövbe ederek geri dönen çocuğunu, “Sen benim sevincim ve sevgili çocuğumsun” diyerek büyük sevinçle karşılayan Baba’dır. Israrla tekrarladığım bir günahtan dolayı utanç içinde, Rab’be bir daha tövbe edemeyeceğimi mi düşünüyorum? Suçluluğumun gerçekten farkına varırsam, tövbe edip geri dönmek için Rab’bin lütfunu aramalıyım.

Dua: Rabbim, seni daha fazla üzmeden günahlarımdan dönmek istiyorum.

 
Mujde.org