Sevdiklerine Yeniden Kavuşan Rab

Yeremya 31:1-9

Sevdiklerine Yeniden Kavuşan Rab


Rab, sürgündekileri teselli etmeye devam ederek halkı yeniden bina edeceğine söz verdi. Sözünün gerçek olduğunu kanıtlamak için de, onları Mısır’dan çıkarırken sevgisini nasıl gösterdiğini hatırlattı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Rab, kovduğu halkı kurtarmak ve onları rahata kavuşturmak için tekrar gelir. Mısır’daki kölelikten kurtarıp çölde kendisine isyan eden halkına sonuna kadar sabrederek vaat ettiği ülkeye götüren Rab, şimdi de Babil’e giderek halkını kurtaracağını söyler. Tanrı, zaten halkını geri götürmek üzere sürgüne göndermişti. Rab’bin beni bıraktığı ve hiç ilgilenmediğini düşündüğüm zamanlarda bile O, benden vazgeçmez. Tanrı, içine düştüğüm durumdan kurtulana kadar beni korur.

4-6. ayetler: Rab, olayların gidişini tamamen değiştirebilendir. Savaşta yenilerek sürgüne gidenleri, zafer kazananlar gibi geri getirdi. Yabancı ülkede sürgünde olanlar, ülkelerine döndükleri zaman emeklerinin ürününü alacaklardı. ısrail yeniden bina edilecekti. Umutlarımın tamamen tükendiği, zor bir durumla karşı karşıya mıyım? Olayların seyrini değiştirebilen Rab’be güvenmeliyim.
8, 9. ayetler: Bir baba nasıl oğlunu korursa, Rab de kendi sürüsünü korur ve güvenli bir yola götürür. Rab’bin yönlendirdiği yol zorluklarla dolu olduğu için kolay yolu mu tercih ediyorum?

Bana hangi öğütler verilemektedir?

7. ayet: Rab, sıkıntıya dayananları kurtarır. Gerçekten Rab’be güveniyor muyum? Yalnızca Rab’bin sözüne göre yaşamalıyım.

9. ayet: Rab, tövbe ederek yakaranları dinler ve yanıtlar. Tanrı bizimle derin bir ilişkide bulunmak ve kendi isteğine olgun bir tepki göstermemizi istiyor. ıhtiyacım olduğu halde, sadece Rab’den dilemediğim için karşılayamadığım gereksinimlerim var mı?

Dua: Rab, sana alçakgönüllülükle yaklaşmak istiyorum.

 
Mujde.org