Yargıyla Sağlanan Geri Dönüş

Yeremya 30:18-24

Yargıyla Sağlanan Geri Dönüş


Rab, sürgünleri geri getirirken onları eski gönençlerine kavuşturacağına söz verdi. Rab’le bozulan ilişkilerimiz yenilenebilir, ama Rab’bin halkına zarar verenler yeryüzünden silineceklerdir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18-20. ayetler: Rab, sıkıntı içindeki halkını gönence kavuşturarak, yıkıntıların üzerine yeni bir kent ve saray kurduracağını vaat etti. Eğer halk sürgünden geri döndüğünde harabelerde yaşamak zorunda kalsaydı, geri dönüşlerinin bir anlamı olmayacaktı. Rab onlara hem maddi, hem de siyasi yönden istikrar vaat etti. Onlardan şükran ve sevinç sesleri yükselecek, çocukları çoğalacak ve Rab’bin önünde sağlam duracaklardı. Bu yenilenme, Yeni Antlaşma’nın ruhsal bereketini simgelemektedir. Rab’be geldikten sonra sıkıntılarımız çoğaldı mı? Kurtuluşun anlamı, günahın bağışlanması, öldükten sonra cennete gitmek ve bu dünyadayken huzur içinde yaşamak değildir. Tanrı bizi bambaşka bir düzeyde yaşamaya çağırdı (2.Petrus 1:4; Yuhanna 8:32).

21, 22. ayetler: Rab, “Siz benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım” diyor. Tanrı, halkı isteğine kavuşturarak kendi halkı yaptı ve onlardan birini önder atadı. Rab’bin benimle ilgilenmediğini mi düşünüyorum? Beni kendine yaklaştıran, Tanrı’dır. O’na güvenerek mi yaşıyorum?

23, 24. ayetler: Rab kötüleri mutlaka cezalandıracaktır. Tasarısını gerçekleştirene dek kızgın öfkesi dinmeyecek ve kötüler son günlerde O’nu anlayacaklardır. Tanrı’nın halkıyla alay etmek ve onlara baskı yapmak, Rab’be karşı işlenen bir suçtur. Fırtınaların ve şiddetli kasırgaların binaları yıkması gibi, Tanrı da kötüleri cezalandırır. Bu, yalnızca yargı günü için değil, bugün için de geçerlidir.

Dua: Rabbim,  halkın olabilmek ne büyük ayrıcalık! Bunun için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org