Sıkıntı ve Kurtarış

Yeremya 30:1-17

Sıkıntı ve Kurtarış


Yeruşalim’in yıkılışına inanmayıp sürgünden dönüşlerinin çok uzun sürmeyeceği gibi gerçekçi olmayan beklentilerle halkı kışkırtanlarla, Babil’de uzun bir sürgünde kalınacağını ve bu nedenle oraya yerleşilmesi gerektiğini söyleyen Yeremya’nın önerileri arasında kalan ve ne yapacağını şaşıran halkı, Rab kurtarışının geleceğini söyleyerek teselli eder.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Rab, kendi halkını teselli edendir. ısrail’le Yahuda’nın günahları yüzünden onları vaat edilen topraklardan kovan Tanrı, onlara atalarının topraklarına geri dönecekleri günün yaklaştığını bildirir ve bu bildiri sözlerini yazdırarak sürgündekilerin umut içinde yaşamalarını sağlar. ıçinde bulunduğum sıkıntının ne kadar süreceğini bilmediğim için kaygılanıyor muyum? Bu sıkıntıdan beni özgür kılacak olan Tanrı’ya şükretmeliyim.

4-7. ayetler: Tanrı, sıkıntıyla ilgili bildirileri duyururken kurtarışından da söz ederek halkını teselli etti. Halk, şimdiye kadar çektikleri sıkıntılardan daha korkunçlarının yaşanacağı bir döneme girecekti. Ama Tanrı onları kurtaracağını, bunun için korkmamaları gerektiğini söyledi. O’nun uyarısını ciddiye almalı, beni kurtaran Rab’be alçakgönüllülükle yaklaşmalıyım.

8, 9. ayetler: Tanrı, halkın tüm boyunduruklarını kıracaktı. Sorunlarımı kimsenin çözemeyeceğine inandığım zamanlar oldu mu? Kader ve kısmet gibi batıl inançlara bağlı kaldığım dönemler oldu mu? Çevremdekiler yüzünden imanımı gizliyor muyum? Sıkıntılar ne kadar güçlü olursa olsun, Rab beni de tüm bunlardan özgür kılmak istiyor.

11. ayet: Tanrı günahkâr insanı kurtarır, ama işleyecekleri günahlar nedeniyle onları cezalandırmaktan vazgeçmez. Nasıl olsa kurtuldum düşüncesiyle istediğim her şeyi yapma özgürlüğüne mi sahip olduğumu düşünüyorum? Rab beni bu durumdan kurtarmak istediği için cezasız bırakmayacaktır.

17. ayet: Tanrı beni sağlığıma kavuşturandır. O’nun kurtarışının amacı, bizi sadece günahtan özgür kılmak değil, tamamen yetkin kılarak günah işlemekten vazgeçmeye yönlendirmektir. Tekrarladığımız kötü alışkanlıklar var mı? ınsanı yetkin kılan Rab’be yaklaşmalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-15. ayetler: Uyarılara önem vermez ve yanlışlarımı sürdürürsem, sonunda vicdanım hassaslığını yitirecek ve daha büyük bir cezayı hak etmiş olacağım. Sıkıntı dönemi yaklaştığında, çekeceğim acılardan kaçmaya çalışmadan, yüzümü Rab’be çevirerek iyice düşünmeliyim.

Dua: Rabbim, sıkıntı zamanlarında senin kurtarışını bekleyerek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org