Ağır Ceza

Yeremya 29:15-32

Ağır Ceza


Tanrı, sürgüne gitmeyenlere kılıç, kıtlık ve salgın hastalıklar gönderip onları yeryüzüne dağıtarak dehşet ve alay konusu yaptı (16-18. ayetler). Tanrı, Kendi adını kullanarak yalan peygamberlik eden ve komşularının karılarıyla zina eden Ahav’la Sidkiya’yı Nebukadnessar’a teslim ederek öldürttü (21-23. ayetler). Yeremya’yı sahte peygamber ilan ederek iftira atan şemaya’yı ve soyunu da cezalandırdı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

15-19. ayetler: Rab, sürgüne gitmeyi reddederek cezaya itaat etmeyenlere kılıç, kıtlık ve salgın hastalık göndererek yeryüzündeki bütün krallıklar için bir dehşet konusu olmalarını sağladı. Rab bugün de gizli kötülükler yapanlara adaletini gösteriyor. Kendini gizleyen vergi kaçakçıları ya da  askerlik hizmetinden kaçan kişiler gibi, tüm suçlular bir gün Rab’bin cezasıyla karşılaşabilir. Rab’bin sadece beni değil, başkalarını da cezalandırdı-ğını unutmamalıyım.

21-23. ayetler: Rab, yalan peygamberlik eden ve komşularının karılarıyla zina eden Ahav’la Sidkiya’yı Nebukadnessar’ı kullanarak cezalandırdı. Her şeye Egemen Rab, Müjde hakkında yalan söyleyenleri ve zina edenleri mutlaka cezalandırır. Hiç kimse günah işleyip Rab’bin önünden kaçamaz. Kilisedeki yaşamımla günlük yaşamım arasında fark yok mu? Tanrı, iman ettiği halde eşini ve çocuklarını bırakarak zina edenleri cezalandıracaktır.

30-32. ayetler: Tanrı, peygamberleri hapse atarak öldüren, Yeremya konuşmasın diye Yeruşalim’e iftiralarla dolu mektuplar gönderen şemaya’yı soyuyla birlikte cezalandırdı. Tanrı, görevlendirdiği önderlere iftira atılmasından ve farklı fikirde olanlara düşman muamelesi yapılmasından hoş-nut olmaz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

29. ayet: Sefanya, şemaya’nın mektubunu dikkatle inceleyecek ve Yeremya’ya gösterecek kadar bilgeydi. Gerçekliğinden emin olunmayan konuları küçümsemeden inceleyerek teyit etmek çok önemlidir. Bazı konuları tekrar düşünmeye ne dersiniz?

Dua: Tanrım, uyarılarını dikkate almak istiyorum. Lütfen bu konuda kulaklarımı ve yüreğimi aç.

 
Mujde.org