Sürgündekilere Mektup

Yeremya 29:1-14

Sürgündekilere Mektup


Yeremya sürgünde yaşayan halkına mektup göndererek, Rab’bin isteği doğrultusunda yaşamaları için öğüt verdi. Mektubunda; verimli olmalarını (5-7. ayetler), yalancı peygamberlerden sakınmalarını (8-9. ayetler) ve sürgünden geri gelmelerini istedi (10-14. ayetler).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Tanrı, sürgünde sağ kalan halkıyla ilgilenen ve umutlu sözler söyleyendir. O, benimle de daima ilgileniyor.

3. ayet: Rab, Elasa ve Gemarya’yı mektubu götürmeleri için hazırladı. O, kendi işi için insanları hazırlar. Benimle konuşup uyarması için bana gönderilen biri var mı? Tanrı’nın bu ince davranışı için O’nu övmeliyim.

10, 11. ayetler: Tanrı, sürgünü yetmiş yılla sınırlayıp sürgünde kalanları geri getirendir. Sürgün, Rab’bin kötü bir tasarısı değil, mutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarısıdır. ıçinde bulunduğum sıkıntı; mutluluk ve esenlik vermek için hazırlanan Rab’bin tasarısıdır. Rab’be şükrederek bu sıkıntıya dayanmalıyım.

12, 13. ayetler: Tanrı, kendisini çağırıp yalvardığım zaman beni işitendir. Rab, bir süre için sürgünde kalmamı istediğinde, durumumdan söz ederek yalvaracağım ve sözüyle bana yardım etmesini bekleyeceğim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-7. ayetler: Sürgünde bile verimli olup çoğalarak yeryüzünü doldurmak gerekir. Çünkü bu, Rab’bin buyruğu ve vaadidir. Adem, Nuh, ıbrahim, ıshak ve Yakup’a verilen berekettir. Aileme, işime ve kilise topluluğuma gayretle ve sevinçle hizmet ediyor muyum?

8, 9. ayetler: Rab tarafından gönderilmeden, O’nun adıyla yalan bildiriler yayan sahte peygamberlerden ve falcılardan sakınmalıyız. ımandan uzaklaştığımızda, bu tür insanlara yakınlaşma konusunda ayartılabiliriz.

Dua: Rab, sıkıntılarla dolu yaşamımı dua ederek ve sana sadık kalarak geçirmek istiyorum.

 
Mujde.org