Fısıh Yemeği Hazırlığı

Luka 22:1-13

1 Fısıh denilen Mayasız Ekmek bayramı yaklaşmıştı.

2 Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor, ama halktan korkuyorlardı.

3 şeytan, Onikilerden biri olup ıskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi.

4 Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü.

5 Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular.

6 Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

Fısıh yemeği

7 Fısıh kurbanının kesilmesi gereken Mayasız Ekmek günü geldi.

8 İsa, Petrus'la Yuhanna'yı şu sözlerle önden gönderdi: «Gidin, Fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın.»

9 O'na, «Nerede hazırlık yapmamızı istersin?» diye sordular.

10>11 İsa onlara, «Bakın» dedi, «kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin: `Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.'

12 Ev sahibi size, üst katta, döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın.»

13 Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.

Fısıh Yemeği Hazırlığı

Bugün, İsa'yı ortadan kaldırmak için din bilginleri ve Yahuda ıskariot'un hazırladıkları komployu, ayrıca Fısıh yemeği hazırlığını göreceğiz.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

7-13. ayetler: Yeruşalim'e girerken bineceği sıpayı hazırlatan İsa, son Fısıh yemeği için hazırlıkları Kendisi önceden yapmıştı. Öğrencileri her şeyi O'nun dediği gibi buldular. Rab Her şeye Gücü Yeten ve bilgeliğin sahibi olarak bizim ihtiyaçlarımızı önceden bilen ve sağlayandır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2. ayetleri: Din bilginleri İsa'yı halktan gizli bir şekilde ortadan kaldırmak için yollar ararken, halk O'nu içtenlikle kabul ediyor ve izliyordu. Bugün de O'nun öğretisini ortadan kaldırmanın yollarını arayanlar vardır. İsa'yı reddedenlerden mi, içtenlikle kabul edenlerden miyim?

3-6. ayetler: Yahuda ıskariot din bilginleriyle İsa'yı ele vermek amacıyla görüştü. Yahuda şeytan'ın ayartmasıyla, İsa'yı din bilginlerinin eline veren kişi rolünü oynayacaktı. Bütün bu olaylarda -şeytan'ın Yahuda'nın yüreğine girip çalışması, İsa'nın elem çekmesi- İsa'nın şeytan'la olan ruhsal savaşını görebiliriz. şeytan şimdiye kadar cinleri kullanarak faaliyetini sürdürüyordu. Ama İsa sürekli zafer kazanınca stratejisini değiştirerek saldırmaya başlamıştı. şeytan, din bilginleri ve Yahuda aracılığıyla İsa'yı öldürmek için plan yapmıştı. İsa ise şimdiye kadar olduğundan farklı bir şekilde Kendisini düşmanların eline vererek pasif bir davranış sergiliyordu. O'nun bu davranışı Tanrı'nın iradesi doğrultusundadır. Görünüşte din bilginleri zafer kazanıyordu, ama bu görünüş Tanrı'nın isteği doğrultusundaydı. Açgözlülükten vazgeçmezsem, ben de şeytan'ın işlerinde araç olarak kulanılabilirim. Bu konuda dikkatli olmalıyım!

Dua: Rab, açgözlülüğün kölesi olarak, seni inkâr edecek bir yaşamı seçmemem için bana yardım et!

 
Mujde.org