Yalanla Savaşmak

Yeremya 28:1-17

Yalanla Savaşmak


Yeremya halka sahte peygamberlerin sözlerine kulak vermemelerini (27:14-16) söylediği halde, çok sayıda sahte peygamber ortaya çıktı. Özellikle Hananya, Rab’bin Babil’in gücünü kıracağına, iki yıl içinde tapınağın bütün eşyalarını geri getireceğine dair peygamberlik ediyordu (1-4. ayetler). Ama Hananya, Rab’bin gerçek peygamberliğine göre o yılın yedinci ayında öldü (16-17. ayetler).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12-14. ayetler: Hananya, Yeremya’nın tahtadan yapılmış boyunduruğunu kırdı, ama Rab ona Yeremya aracılığıyla Babil’e kulluk etmeleri için yapacağı demir boyunduruğu bildirdi. Rab’bin azarlamasından kaçmaya çalışırsam, daha ağır bir cezayla karşılaşacağımı bilmeliyim. Bu yüzden uyarılar henüz hafifken kendime gelerek uyanık durmalı, yani Rab’bin adaletine boyun eğmeliyim.

15-17. ayetler: Rab, sahte peygamber Hananya’yı cezalandırdı. O, kendi iradesine başkaldıranı cezasız bırakmaz. Sahte öğretiş yayanları uygun zamanında cezalandırır. O zamana kadar sabırla beklemeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Sahte peygamberler insanlara bildirilen Rab’bin sözünün onların yüreğine işlemesini engellemeye çalıştılar. Bugünlerde yalan ve ayartıcı sözlere kulak veriyor muyum? Rab’bin sözüyle güçlenip yalnızca O’nu dinlemeliyim.

2-9. ayetler: Sahte peygamber, Rab sanki kendisiyle konuşuyormuş gibi açıklamalarda bulunuyordu. Tanrı zaten geçmişte Hoşea, Yeşaya ve Mika aracılığıyla Yahuda’nın çöküşünü, yetmiş yıllık sürgünü ve tapınakta kalan eşyaların götürüleceğini bildirmişti. Ama Hananya, sürgün tarihini kendine göre kİsalttı ve tapınaktaki eşyaların da iki yıl içinde geri döneceğine dair peygamberlik etti (3. ayet). Rab’bin sözlerine uymayan sözler söyleyen kişi, sahte peygamberdir. Kutsal Kitap’ta açıkça değinilmeyen konuları kurnazlıkla yorumlayanlardan sakının.

10, 11. ayetler: Hananya, Yeremya’nın uyarılarına rağmen onun boyunduruğunu kırarak sertliğini gösterdi. Aslında onun yaptığı, Rab’be saygısızca başkaldırmaktı. ınsanlara güçlü görünmek için böyle davranışlar sergiliyor muyum? Bugünlerde Rab’be başkaldırarak O’na karşı çıkıyor muyum?

Dua: Rabbim, verdiğim kararın karşısındaki engelleri yıkabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org