Bana Gelip Konuşan Rab

Yeremya 27:12-22

Bana Gelip Konuşan Rab


Yahuda’ya verilen uyarı, Kral Sidkiya’ya (12-15. ayetler) ve kâhinlere (16-18. ayetler) ayrı ayrı tekrarlanır. Ayrıca 13 ve 16. ayetlerde de halka seslenerek onların da sorumlu oldukları gösterilir. Rab burada da yalancı peygamberlerin sözlerinin dinlenmemesi ve Babil’e boyun eğilmesini buyuruyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12, 13, 16. ayetler: Rab, krala, kâhine ve halka yapmaları gerekeni şahsen söyler. Tanrı, ailemde, işyerimde ve kilisemde görevime göre bana da sorumluluğumu gösterir. ışittiğim sözler bazen anlamsız gelebilir. Ama Rab benimle ilgileniyor ve benimle dolaysız olarak konuşmak istiyor. Bunun için O’nun sözüne dikkatle kulak vermeliyim.

19-22. ayetler: Her şeye Egemen Rab, tapınağın düşmanlara verilmeyeceğiyle ilgili ısrail halkının yanlış düşüncesini boşa çıkararak (26:6. ayet), göstermelik bir dini yaşantıya yol açan bütün eşyaların Babil’e götürülmesine izin verdi. Rab’be tapınırken duyduğum sevinci kaybedip sadece zorunluluk gereği tapındığım oldu mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12, 13, 17. ayetler: Yeremya, Kral Sidkiya’ya, kâhinlere ve halka sağ kalmalarının tek yolunun Babil’e kulluk etmeleri olduğunu bildirdi. Gururum ön planda mı? Kendimin, ailemin ve topluluğumun yaşamı için, Rab’bin gösterdiği çarelere teslim olmalıyım. Rab, her türlü koşulu kullanarak beni terbiye eder.

14-16. ayetler: Rab tarafından gönderilmediği halde Rab’bin ismini kullanan kişi, sahte peygamberdir. Tanrı’nın sözünü olduğu gibi kabul etmeden veya tümünü tam olarak anlamadan, bazı ayetlere dayanılarak verilen vaazlara, derslere ve ıncil çalışmalarına dikkat etmeliyim. Kutsal Kitap’ı kullanarak kendi düşüncelerini ileri sürenlere karşı da dikkatli olmalıyız. Ama kesin olarak söylememiz gereken sözleri, karşımızdaki insanlardan çekinerek söyleyememek de dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Uyarıları ve azarlamaları olgunlukla kabul edenler Rab’de çabuk büyürler. Bu konuda hangi durumdayım?

Dua: Rab, yürekten olmayan dini bir yaşantıdan vazgeçip sana günlük yaşantımda bile yürekten tapınmak istiyorum.

 
Mujde.org