Teslim Ol!

Yeremya 27:1-11

Teslim Ol!


Tanrı, Yeremya 26. bölümde bütün Yahuda’yı, 27. bölümde ise Yahuda’nın çevresindeki ulusları uyarıyor. Yeremya kendisine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yaparak boynuna geçirir ve Sidkiya’ya gelen ulaklara Babil Kralı Nebukadnessar’a teslim olmalarıyla ilgili Rab’bin uyarısını bildirir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Tanrı, krallara ve kralların ulaklarına peygamber göndererek uyarıda bulundu. Rab, halkın önderi olan krallara, sırımla bağlanmış tahta boyunduruk aracılığıyla tasarısını açıkladı. Eğer öndersem, Rab’bin uyarısını en doğru şekilde ayırt etmem gerekir. Bu uyarıları veya bildirileri gerçekten ayırt edebiliyor muyum?

5-7. ayetler: Tanrı, Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla tasarısını yerine getirerek Yahuda’nın ve diğer ulusların Babil’e boyun eğmelerini buyurdu. Rab bazen tasarısını yerine getirmek için diğer ulusları veya kişileri kullanır. Bugünlerde Rab’be teslim etmem gereken bir iş var mı? Rab bu konuda bana neler söylüyor? Rab’bin isteğinden emin olabilirsem, itaat etmem kolaylaşır. ıstemeden de olsa topluluktan, buyruklardan ya da insanlardan dolayı sıkıntı çekiyor muyum? Eğer tüm bunlar Rab’bin isteğiyse, bu boyunduruk altında hizmet etmem gerekir. Yahuda sürgünü yetmiş yıl sonra nasıl bittiyse, sıkıntım da bir süre sonra bitecektir.

8. ayet: Rab, buyurduğu boyunduruğa girmeyeni kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracaktır. Rab’bin tasarısına karşı çıkarsam mahvolacağımı hatırlamalıyım. O’nun isteğine karşı çıktığım için acı çektim mi? Rab’bin boyunduruğundan ne kadar kaçmaya çalışırsam, o kadar acı çekeceğimi bilmeliyim.

11. ayet: Tanrı, Babil Kralı’na boyun eğenlerin kendi topraklarına dönmelerine izin verdi. Tanrı’nın boyunduruğunu zorla mı taşıyorum? İsa’dan öğrenirsem yüküm hafifler (Mat.11:28-30).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9, 10. ayetler: Sahte peygamberlerin yalanlarından sakının. Rab’bin isteği teslim olmaları doğrultusundayken halkın, çevrelerinde ilan edilen zaferi reddetmesi kolay değildi. Sadece takdir ve övgü vaazlarını dinlemem beni zehirleyebilir. Sahte peygamberler bizi bu şekilde mahva sürükleyebilir.

Dua: Tanrım, yüklendiğim boyunduruğu doğru bir şekilde taşıyabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org