Rabden Korkanlar

Yeremya 26:16-24

Rab’den Korkanlar


Yeremya ölüm tehdidiyle karşı karşıyayken Rab bazı önderleri ve halkı kul-lanarak onu bu zor durumdan kurtardı (16). Halkın ileri gelenlerinden birkaçı, Peygamber Mika’nın Yahuda Kralı Hizkiya döneminde Rab’bin yargısını açıkladığını, ama kralın ve halkın onu öldürmediklerini, aksine Rab’den korkarak O’ndan lütuf dilediklerini söyleyip Yeremya’yı korudular.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Umutsuz ve zor bir durumda olan Yeremya’yı Rab, hazırladığı insanları kullanarak korudu. Önderlerle halk, önceleri kâhinler ve peygamberlerle aynı düşüncedeydi, ama daha sonra Rab onların yüreğini değiştirdi. Rab Yahuda halkının ileri gelenlerinden, Rab’den hâlâ korkanları kullanarak Yeremya’yı korudu. Dünya ne kadar günahkâr olursa olsun, Rab’den korkarak yaşayan kişiler vardır. Rab böylelerini kullanarak kendi egemenliğini bina etmeye devam eder.

19. ayet: Tanrı Yeruşalim’e vereceği felaketten vazgeçti. O, tövbe edenler için kendi kararlarından bile vazgeçendir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16. ayet: Önderlerle halk, Rab’bin adına konuşmuş olan Yeremya’nın sözlerini Tanrı sözü olarak kabul ettiler. Bir önderin vaazını dinlerken benimle aynı fikirde olmadığında o vaazı küçümseyip eleştiriyor muyum? Her şey-den önce, vaazı verenin Rab’bin verdiği görevi yerine getirdiğini düşünerek ona saygı göstermeli ve Kutsal Kitap ilkelerine ters değilse bu vaazı kabul etmeliyiz.

18, 19. ayetler: Peygamber Mika, Yeruşalim’le ilgili uyarıda bulunduğu zaman, Kral Hizkiya Rab’den korkarak onu öldürmedi ve tövbe etti. Peygamber Natan’ın Bat-şeva’yla ilgili eleştirisinden sonra Davut’un da tövbe ettiğini biliyoruz. Eleştiri aldığımda hemen tövbe ediyor muyum?

20-23. ayetler: Tapınak ve kentle ilgili felaket haberine öfkelenen Yehoyakim, Mısır’a kaçan Uriya’yı getirterek öldürür. Rab’den aynı uyarıyı alanlar farklı tepkiler gösterirler. Eleştiri ve uyarıya nasıl tepki veriyorum? Öfkelenmeyi bırakarak O’nun sözünü dinlersem içimin rahatlayacağından emin olmalıyım.

Dua: Tanrım, eleştiri ve uyarılarla dolu vaazları sevmediğim için beni bağışla. Bundan sonra bu konuları da sevinçle dinlemem için beni güçlendir.

 
Mujde.org