Tek Söz Eksiltmeden Bildir!

Yeremya 26:1-15

Tek Söz Eksiltmeden Bildir!


Yehoahaz Mısır’a tutsak götürüldükten sonra Yoşiya’nın oğlu Yehoyakim kral oldu. Rab ona Yeremya’yı göndererek Yeruşalim’i yok edeceğini bildirdi. Kâhinler, peygamberler ve halk tarafından dışlanan Yeremya, ölüme iyice yaklaşır. Bunun nedeni ise, Rab’bin sözünü hiç değiştirmeden iletmiş olmasıydı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5, 13. ayetler: Tanrı, peygamberler göndererek günahı gösterip tövbe etme ve geri dönme fırsatı verir. Eğer günahtan tövbe edilirse, Tanrı cezalandırmaktan vazgeçer. Bu sözleri uyarı olarak görüyorsak, fırsatı kaçırmadan tövbe etmeliyiz. Bugünlerde dinlediğimiz vaazlarda, ıncil çalışmalarında ya da Kutsal Kitap üzerinde derin düşünme zamanlarında bize gösterilen günahlarımız var mı? Hemen bu günahlardan vazgeçerek Rab’be dönelim.

3-6. ayetler: ısrailliler Rab’bin sözünü dinlemez, buyruklarına uymaz ve geri dönme fırsatını kullanmazlarsa, Rab tapınağı ve kenti yerle bir edecekti. Kâhin Eli’nin (1Sa.2) ailesinin günahından dolayı şilo’daki Antlaşma Sandığı kaybedildi ve iki oğlu aynı gün öldü (2Sa.4). Bunları düşündüğümüzde, günaha karşı tapınağın bile bir güvence olmadığını görüyoruz. Kiliseye katıldığım için güvende miyim? Ancak Rab’bin sözünü dinleyip O’na itaat edersem güvende olurum. Tekrarlanan uyarıları hafife almayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7, 8, 12, 15. ayetler: Yeremya Rab’bin buyruğuna göre O’nun sözünü hiç değiştirmeden, gelecek olan felaketi açıkladı. Siyasi gücü elinde bulunduranların ve halkın önünde felaket mesajını cesaretle açıkladı. Siyasi güçten ve kişilerden alacağım tepkilerden korkarak Rab’bin buyruğunu az da olsa değiştirmedim mi? Teselli ve umut veren vaazları daha çok tercih etmiyor muyum?

7-11. ayetler: Kâhinler, peygamberler ve bütün halk uyarı sözlerine önem vermediler. Hatta daha da ileri giderek Yeremya’yı öldürmeye kalktılar. Rab’bin, tapınağı hiçbir zaman viraneye çevirmeyeceğine inandıkları için, Yeremya’yı sahte peygamber olarak gördüler. Yargı ve felaket konularındaki vaazlara önem veriyor muyum? Vaize karşı kin besliyor muyum? Uyarılar karşısında başımı eğerek alçakgönüllülükle diz çökmem gerekmiyor mu?

Dua: Rabbim, uyarı ve eleştiri sözlerini içtenlikle kabulleneceğim.

 
Mujde.org