İsanın Son Buyruğu

Matta 28:11-20

İsa’nın Son Buyruğu


Rab’bin dirilişini saptırarak gizlemek isteyen önderlerin kötülük dolu plan-larına rağmen, İsa öğrencilerine görünüp onlara kendisini tanıtma görevini verir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

18. ayet: İsa, gökte ve yeryüzünde tüm yetkiye sahip olandır. O, tüm yet-kinin kaynağı, Efendisi ve Yargıcı’dır. Rabbimiz hayatın tüm alanlarında Kral’dır. Evimde ve işyerimde O’nun yetkisini kabul ederek yaşıyor muyum? Sağlığımın, işimin ve çocuklarımın da Rab’be ait olduğunun bilincinde miyim?

19, 20. ayetler: Bu dünyadayken öğrenci yetiştirme görevini de yerine getiren İsa, nasıl kendi öğrencilerine bu görevi emanet ettiyse, bizlere de aynı şekilde emanet etti. Görevimiz, tüm uluslara giderek Müjde’yi duyurmak ve İsa’yı tanıtarak O’nun ardından gitmeleri gerektiğini söylemektir. Yaşa-mımızın her alanında Rab’bin öğrencisi olmamız gerekir. Bu yüzden gö-reve öncelikle kendimizden başlamalıyız. Rab’bin öğrencisi olmak, O’nun yaşantısını örnek almaktır.

20. ayet: İsa, ımmanuel olarak geldi ve her zaman, her yerde halkıyla be-raber olacağını vaat etti. ‘Sizinle birlikteyim’ ifadesi, Grekçe’de gelecek zaman için değil, şimdiki zaman için kullanılır. Bu da İsa’nın, her zaman bizimle birlikte olduğu anlamına gelir. Rab’le ilişkim nasıl?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11-15. ayetler: Başkâhinler ve din bilginleri, İsa’nın dirildiğini nöbetçi askerlerden öğrendiler. Onlar İsa’nın, Matta 16:1-4’te açıkladığı Yunus’un belirtisinden de rahatsız olmuşlardı. İsa’nın dirilişini gizlemek için olay yerindeki askerleri parayla susturdular ve bu işi valinin öğrenmesinden kor-kan askerlere destek olacaklarına söz verdiler. ımanla itaat ederek yaşa-mama engel olan bir şey var mı?

Dua: Rabbim, buyruğuna uyarak dirilişine tanıklık etmek ve bunu müjdelemek is-tiyorum. Beni bu konuda  güçlendir.

 
Mujde.org