İsanın Dirilişi

Matta 28:1-10

İsa’nın Dirilişi


Başkâhinler ve Ferisiler İsa’nın mezarını mühürletip askerlerin de mezarın başında nöbet tutmalarını sağladılar. Ama ölüm, yaşamın kaynağı olan İsa Mesih üzerinde egemenlik süremezdi.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: İsa’nın dirilişi tarihsel olarak kanıtlandı. Hıristiyan inancının temeli İsa Mesih’in dirilişine dayanır. Müjde kitaplarının yazarlarının tümü Mesih’in diriliş gerçeğini açıklar. İsa’nın dirilişiyle ilgili olayların çeşitli kanıtları ve tanıkları vardır. Mesih’in dirilişi, bizi günahın ve ölümün korkusundan özgür kılan ve umut veren bir olaydır.

2-7. ayetler: Tanrı, mezara gelen kadınlara melekler ve deprem aracılığıyla İsa’nın dirilişini bildirdi. Deprem, Tanrı’nın varlığını ve gücünü ortaya çıkardı. O, kadınların öğrencilerin yanına gidip dirilişi bildirmelerini istedi. Dirilişin gücünü İsa Mesih aracılığıyla yaşamımda hissediyor muyum? Diriliş haberini diğer insanlara duyurma görevi bana verildi. Diriliş umudunu kimlere duyurmalıyım?

6. ayet: İsa, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da peygamberler aracılığıyla bildirdiği sözler uyarınca dirildi. Bu diriliş, İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu kanıtlayan en görkemli olaydır. Tanrı, kendi sözüne sadık ve güçlü olandır.

6. ayet: İsa’nın önceden defalarca söylediği gibi, mezarı boştu. Boş olan mezar, kendisini alçalttığını ve bizi ölüme gidecek kadar çok sevdiğini gösterir. Mesih’in dirilişi, Mezmur 16:10’un gerçekleşmesidir.

Dua: Tanrım, dirilişin görkemini arzulayan, diriliş gücüyle yaşayan ve onu paylaşan bir yaşam sürmek istiyorum. Bu konuda bana yardım et ve güçlendir!
Ana Fikir:

 
Mujde.org