İsa ıçin Yapılan Cenaze Töreni

Matta 27:57-66

İsa ıçin Yapılan Cenaze Töreni


Çarmıha gerilen suçluların cesetlerinin törensiz gömülmesi olağan bir durumdu. Ama Kral olan Rab’bin cenazesi büyük bir özen gösterilerek gömüldü. O’nun nasıl gömüleceği Kutsal Kitap’ta önceden bildirilmiştir (Yeşaya 53:9).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

57-60. ayetler: Tanrı hiç aklımıza gelmeyecek birini bile kendi işi için kullanır. Yusuf da bu örneklerden biridir. Tanrı, gerektiği zaman gerekli insanları hazırlayıp kullanır. Tanrı’nın işi, bizzat tasarladığı insanlar aracılığıyla gerçekleşir. Benim veya bir başkasının çağrılması, Tanrı’nın egemen iradesinin kontrolündedir. Böyle bir güvene sahip miyim?

61. ayet: Tanrı kimsenin dikkatini çekmeyen kadınları, İsa’nın ölümünde ve dirilişinde O’na en yakın konumda bulunmalarını sağlayarak tanık olarak kullandı. Daha sonra öğrenciler de bu konuda tanıklık ettiler.

65, 66. ayetler: İsa’nın ölümü tarihsel bir gerçek ve dirilişini destekleyen bir kanıttır. İsa’yı ölüm cezasına çarptırarak çarmıha gerilmesi için teslim eden Pilatus, Yusuf’a İsa’nın cesedini gömmesi için izin verdi ve mezar taşı mühürlenip güvenlik altına alındı. Mezarın güvenliği, din bilginlerinin ısrarıyla askerler tarafından sağlandı. Amaç, İsa’nın öğrencilerinin gizlice gelip cesedi çalarak, “İsa ölümden dirildi” diye yalan söylemelerini önlemekti. ınsanların yaptığı planlar İsa’yı sınırlamaz. Bugünlerde tasarladığım yanlış planlar var mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

62-64. ayetler: Başkâhinler ve Ferisiler Pilatus’un önünde toplanarak taşın mühürlenip güvenlik altına alınması için mümkün olan her yolu denediler. Ama yaptıkları kötü plan, İsa’nın dirilişinin kanıtlarından biri oldu.

Dua: Tanrım, senin isteğini koşulsuz yerine getiren biri olmak istiyorum. Lütfen beni bunun için hazırla.

 
Mujde.org