İsanın Ölümü

Matta 27:45-56

İsa’nın Ölümü


İsa Tanrı tarafından terk edildi. ınsanlar ise O’nunla alay ettiler. O’nun ölümü sırasında gökyüzü karanlığa gömüldü. Ruhunu teslim ederken tapınaktaki perde yukardan aşağıya doğru yırtıldı, yer sarsıldı, kayalar yarıldı ve ölmüş olan birçok kutsal kişi dirildi. Bu doğaüstü olaylar İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunun anlaşılması için gerçekleşti.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı insanların günahını kendi Oğlu’na yükledi. ınsanları yargılamak yerine, kendi Oğlu’nu yargıladı. Tanrı’nın öfkesiyle güneş bile ışığını vermez oldu ve her yer karanlığa gömüldü. İsa’nın Golgota’daki utancı ve ölümü, bizim günahımızın utancıydı. Tanrı, günahımızı ve utancımızı İsa aracılığıyla kaldırdı.

45, 46. ayetler: Tanrı, İsa’yı terk etti. Sabah dokuzda çarmıha gerilen İsa, öğleden sonra üçe kadar çarmıhta kaldı. Ve o saatte her yer karanlığa gömüldü. İsa’nın ölüm anında Tanrı’ya haykırışı, Tanrı’yla olan ilişkisinin koptuğunu gösterir. Günahlarımız Tanrı’yla olan ilişkimizi nasıl kopardıysa, İsa’nın çarmıhta günahlarımızı üzerine alması da O’nun Tanrı’yla olan ilişkisini kopardı.

51. ayet: İsa’nın ölümü Tanrı’ya giden yolu açtı. ınsanın günahı nedeniyle kapanan tapınak ile En Kutsal Yer arasındaki perde yukarıdan aşağı doğru yırtıldı. O’nun ölümü aracılığıyla bütün günahlarımız bağışlandı. Artık Tanrı’nın huzuruna giden yol açılmıştır (ıbr.10:19-20). Tanrı’yla insan arasındaki yüksek duvar tamamen yıkılmıştır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

47-49. ayetler: Çarmıhın çevresinde toplanan insanlar duygudan yoksundu. İsa’nın, “Eli, Eli, lema şevaktani?” diye bağırdığını duyanca, ılyas’ı çağırdığını düşünerek, gelip O’nu kurtarıp kurtarmayacağını görmek istediler.

55, 56. ayetler: O dönemlerde dışlanan ve küçümsenen kadınlar, İsa’nın çarmıhının yakınında duruyorlardı. Çünkü İsa’nın öğretişlerinden ve sevgisinden çok şey öğrenmişlerdi. Bu nedenle, O’nun öldüğü yere en yakın noktaya gelerek coşkun bir sevgiyle, ama yürekleri sızlayarak  O’na bakıyorlardı.

Dua: Rab, biliyorum ki sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun. Lütfen bu gerçeği her an bana hatırlat.

 
Mujde.org