İsa Çarmıha Geriliyor

Matta 27:27-44

İsa Çarmıha Geriliyor


Askerler, sokaktan geçenler, başkâhinler, din bilginleri ve çarmıhlarını taşıyan haydutlar O’nunla alay ederken, Mesih günahımızı yüklenerek bizim yerimize ölüme gider.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

27-30. ayet: İsa bizim uğrumuza kendisiyle alay edilmesine ses çıkarmadı ve birçok acıya katlanmak zorunda kaldı. Romalı askerler İsa’yı çarmıha götürmek için teslim aldıklarında, O’nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden ördükleri tacı başına koydular ve sağ eline de bir kamış tutturup O’nunla eğlendiler. Yeşaya O’nunla ilgili peygamberlikte bulunurken, O’nun çekeceği sıkıntıları ve acıları anlattı. O’nun çektiği bu acılar, bize olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Ben de buna karşılık O’nun için kendimden fedakârlıkta bulunuyor muyum? Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için bedel ödemeye hazır mıyız?

31. ayet: İsa’nın çarmıha gerilmek üzere götürülmesiyle, Eski Antlaşma’daki kurban sunusunun bir kısmı gerçekleşti (Lev.16:6-28, ıbr.13:12).

34. ayet: İsa ödle karışık şarabı reddetti. Ödle karışık şarabın bir çeşit uyuşturucu etkisi vardır. Bu şarap, çarmıhtaki kişinin acılarını hafifletmek için verilir ve güya o kişiye merhamet gösteriliyor izlenimi uyandırılırdı. Çünkü çarmıha gerilen insan, tüm eklemlerinin yerinden çıkmasını ölene kadar beklemek zorundaydı. Bu da uzun zaman alan korkunç bir cezaydı. Ama İsa bu şaraptan içmedi. O, günahlarımızla dolu olan Tanrı’nın öfke kasesinin tamamını içti ve bizim uğrumuza acı çekti.

35, 36. ayetler: İsa’nın giysileri kura çekilerek paylaşıldı ve Rabbimiz tamamen çıplak bırakıldı. O, beni kurtarmak için utancı hiçe saydı (Mez. 22:18).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

32. ayet: İsa’nın çarmıhını Simun adındaki Kireneli bir adam taşıdı. İsa’yı o kadar çok dövdüler ki, çarmıhını taşımakta bile zorlandı. O dönemlerde Romalı askerler, bunu Yahudiler’e zorla yaptırabiliyorlardı.

Dua: Rab, çarmıhtaki sıkıntını ve senin sevgini her zaman hatırlamak istiyorum. Lütfen beni bu yolda eğit.

 
Mujde.org