Her An Uyanık Kalın!

Luka 21:29-38

29 İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: «ıncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın.

30 Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin pek yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız.

31 Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı'nın Egemenliği yakındır.

32 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak.

33 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

34>35 «Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir.

36 Her an uyanık durun, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve ınsanoğlu'nun önünde durabilmek için dua edin.»

37 İsa gündüz tapınakta ders veriyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin dağında sabahlıyordu.

38 Sabah erkenden bütün halk O'nu tapınakta dinlemek için O'na akın ediyordu.

Her An Uyanık Kalın!

Bugünkü metinde incir ağacı benzetmesi ve İsa'nın son günü yaşayacak olan imanlılara verdiği öğüt yer alıyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

29-31. ayetler: İsa Yeruşalim'in yıkılmasıyla ilgili bildiriden sonra, tüm çağların belirtisi olarak incir ağacı benzetmesini anlattı. Yeruşalim yıkıldıktan sonra dünya son güne doğru yol alarak gergin bir havaya girecek. Bu süreçte birçok sahte Mesih ortaya çıkacak. Savaş, kıtlık, deprem ve gökte şaşırtıcı belirtiler olacak, ama bu dünyanın sonu değildir. Kilisenin Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın tanıkları olarak görevine devam etmesi, aynı şekilde imanlıların da İsa'ya benzeme gayreti içinde olmaları gerekir.

32,33. ayetler: Tanrı, sözüne sadık Olan'dır. İsa'nın Yeruşalim'in yıkılışı ve tapınakla ilgili söylediği sözler, bu olayların o dönemde gerçekleşeceğini göstermektedir. Bu sözler basit birer uyarı değil, kesinlikle gerçekleşecek olan olayların ön bildirisidir. Bu nedenle sıkıntılı dönemlerimizde Tanrı'nın vaatlerini hafife almamalıyız.

37,38. ayetler: İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise Zeytin Dağı'na giderek dinleniyordu, Tanrı'nın yeni tapınağı olan kilise, sürekli Sözü öğrenme ve öğretme gayreti içinde olmalıdır. Çünkü kilise, Sözü öğretme ve öğrenme hevesini kaybettiğinde gerçek görevini kaybetmiş olur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

37,38. ayetler: İsa'nın tekrar gelişine hazırlanarak yaşamam için ayrıntılı öğütler veriliyor. Son çağda yaşayan bizler her an uyanık olmalıyız, aksi halde ruhsal canlılığımızı kaybederiz. Açgözlülükten kurtulup elimizde olanlarla yetinmeyi öğrenmeliyiz. Her şeye sahip olma arzusundan dolayı ruhsal özlerimizi kaybedebiliriz. Dünyasal kaygılar ve servet peşinde olan kardeşlerimiz varsa, birbirimize öğüt verip yüreklendirelim.

Dua: Rabbim, tekrar gelişim umut ederek, her zaman uyanık bir şekilde dua istiyorum.

 
Mujde.org