Pilatus'un Önüne Çıkarılan İsa

Matta 27:11-26

Pilatus’un Önüne Çıkarılan İsa

 
İsa, o dönemin valisi olan Pilatus’un önüne çıkarılarak sorguya çekildi. Tüm dünyayı yargılayacak olan İsa, suçsuzluğuna rağmen, Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için insanlar tarafından yargılanmaya boyun eğdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11. ayet: İsa, Yahudiler’in Kralı olduğunu hiç çekinmeden söyledi. Bunu kimsenin kabul etmeyeceğini, bu nedenle aşağılanıp sıkıntı çekerek ölüme götürüleceğini bildiği halde bunu söylemekten çekinmedi. O, yakalanıp yargılandığı sırada da kendisini savunmayıp sustuğu halde, gerçek kimliğini hiç çekinmeden açıkça söyledi. Mesih’e ait biri olarak böyle cesur bir davranış sergiliyor muyum?

12-14. ayetler: Başkâhinlerle ileri gelenlerin suçlamaları karşısında İsa’nın suskun kalışı Pilatus’u şaşkına çevirdi. İsa’nın böyle davranmasının nedeni, sahtekârlıklarla dolu bir dava için onları cevaplama ihtiyacı duymamasıydı. Onların suçlanmalarına karşı kendini savunmaya gerek duymadı, ancak elem çekmekten başka hiçbir yol olmadığını da biliyordu. Bu yüzden de kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi, ağzını açmadı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20-23. ayetler: Başkâhinlerle ileri gelenler, halkı doğru yola götürmesi gereken kişilerdi. Ama buna rağmen, mevkilerini kullanarak halkı kışkırtıp İsa’yı öldürmeye çalıştılar. Bu tutumları, Tanrı’nın Egemenliği’ne girmemekte direnmek ve diğerlerinin de girmesini engellemektir. Evimde, kilisemde ve işyerimde bana verilen görevi ve sorumluluğu Tanrı’nın isteği doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyor muyum?

24-26. ayetler: Pilatus, karısının İsa’yla ilgili önerisini dinlediği halde, kalabalığın baskısı ve olayların büyümesinden korkarak O’nun ölümüne izin verdi. Böylece de geri dönülemeyecek bir günah işledi.

25. ayet: Bu ayetlerde, çocuklarının canlarını bile sorumsuzca gözden çıkartarak İsa’yı öldürmeyi hedefleyen halkın nankörlüğünü görüyoruz. Bu olay yüzünden Yeruşalim ve ısrail, yargıdan kaçamadı.

Dua: Tanrım, çürüyüp yok olacak olanla, sonsuza dek kalacak olanı ayırt edebilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org