Yahuda ıskariotun Sonu

Matta 27:1-10

Yahuda ıskariot’un Sonu


Mesih’in çarmıha gerildiği gün, dünyanın yaşadığı en kötü gündü. Kralların Kralı olan İsa, aşağılanmış ve kötülerin eliyle ölüme götürülmüştü. Bu facianın arkasında Yahuda ıskariot ve vicdanları kirlenmiş din bilginleri vardı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9. ayet: Rab otuz gümüşe satıldı. Bu, o dönemde bir köleye ödenen bedeldi (Çık.21:32). İsa’nın otuz gümüşe satılması, Zekeriya 11:12’deki önbildirinin gerçekleşmesiydi.

4. ayet: Tanrı, İsa’nın yargılanmasından çarmıha kadar geçen süre içinde O’nun suçsuzluğunu kanıtladı. Yahuda, Petrus (Luk.23:14), O’nunla birlikte çarmıha gerilen haydut (Luk.23:41) ve İsa’nın son nefesine tanık olan Romalı yüzbaşı (Luk.23:27) aracılığıyla Tanrı O’nun suçsuzluğunu kanıtladı. Böylece İsa’nın kendi günahı nedeniyle değil, bizim günahlarımıza karşılık öldüğü kanıtlandı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Sanhedrin (Yüksek Kurul) Perşembe gecesi geç saatlerde başlayıp şafak vaktine kadar İsa’yı sorgulayarak idam cezasına çarptırdı. O dönemdeki Yahudi yasalarına göre, Sanhedrin gece toplanamazdı. Bu yüzden din bilginleri yaptıkları adaletsizliği örtbas edip uygulamayı yasallaştırmak için şafağın sökmesiyle birlikte hemen özel bir toplantı yaparak, önceden onayladıkları (26:66) idam kararını verdiler. Böyle davranmalarının nedeni, İsa Roma mahkemesine çıkmadan önce onları etki altına almaktı. Sanhedrin, verdiği idam cezası için Roma devletinden onay almak zorundaydı. Çünkü Roma devletinin yetkisi altındaydı.

3-10. ayetler: Yahuda’nın en büyük hatası, Petrus gibi tövbe ederek Rab’be döneceğine, duyduğu vicdan azabı nedeniyle kendisini öldürmek oldu. Otuz gümüşü geri vermesi de bu sorunu çözmeye yetmedi. Başkahinler ve ileri gelenler bu otuz gümüşle bir mezarlık satın aldılar. O dönemde yoksulların cesetleri Yeruşalim’de sahipsiz kalıyordu. Satın alınan mezarlık, meşhur bir çömlekçinin kullandığı çamurun çıktığı yerdi.

Dua: Tanrım, sözün aracılığıyla vicdanımı her zaman temiz tutmak istiyorum. Daima benimle ol.

 
Mujde.org