Petrusun Gözyaşları

Matta 26:69-75

Petrus’un Gözyaşları


İsa, Mesih olduğunu açıkladığı sırada, Petrus da İsa’yı tanımadığını söylüyordu. Petrus, İsa Getsemani bahçesinde tutuklandığı sırada diğer öğrencilerle birlikte kaçar, ama daha sonra geri döner.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Petrus, İsa’nın kendisine söylediği gibi O’nu üç kez inkâr etti. Ama horozun ötüşü aracılığıyla, İsa Petrus’a tövbe fırsatı verdi. Tanrı, uyarılarını küçümseyip günah işleyenlere de tövbe fırsatı verir. O, tövbe edeni hor görmez ve yalnız bırakmaz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

69-74. ayetler: Petrus avluda oturup İsa’nın sorguya çekilişini izledi. İsa tutuklandığında diğer öğrencilerle birlikte kaçması nedeniyle belki de vicdan azabı çekiyordu. Ama bir hizmetçi kızın sorusu, hazırlıksız olduğu için onu çok şaşırttı. Petrus cesur bir öğrenciydi, ama şimdi alçak ve korkak biri gibi görünüyordu. Hangi durumda olursa olsun yanında yer alacağını İsa’ya gururla açıkladığı halde, ölüm korkusu karşısında İsa’ya olan imanı çok çabuk sarsıldı. ıman soyut bir kavram değil, yaşantımızla açığa çıkan somut bir gerçektir.

70, 72, 74. ayetler: Günah günahı doğurur. Petrus’a peş peşe sorulan üç soru, tekrarlanan bir deneme olabilir. Ama tövbe etme fırsatı olması da muhtemeldir. Oysa Petrus ant içerek İsa’yı tanımadığını söyledi. Kendisine lanet okumasının nedeni, İsa’yı tanımadığını vurgulamaktır.

74, 75. ayetler: Petrus denendiği sırada İsa’nın uyarısı aklına gelmez. O’nu inkâr ettikten sonra, horozun ötmesiyle birlikte aklı başına gelir ve acı acı ağlar. ışte o an, Petrus’un günahından kurtulduğu andı. Tanrı sözü, günahımızı açığa çıkaran aynadır ve diridir. Yüreğimizin derinlerine işler, düşüncemizi ve amaçlarımızı yargılar. Söz, Tanrı’nın gücüdür.

Dua: Rab, senin sözüne odaklanan bir yaşam sürmek istiyorum. Bana sözünü anlamam ve uygulamam için güç ver.

 
Mujde.org