Sorgulanan Kral

Matta 26:57-68

Sorgulanan Kral

 
Sanhedrin (Yüksek Kurul), Kayafa’nın İsa’yı sorguladığı bir tür mahkemedir. İsa, Her şeye Gücü Yeten Rab ve doğru Yargıç olarak tekrar gelecek ve bu dünyayı yargılayacaktır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

62, 63. ayetler: İsa’nın suskun kalması, ‘O, baskı görüp eziyet çektiği halde ağzını açmadı’ diye yazan Yeşaya 53:7’deki önbildirinin yerine gelmesiydi. İsa’nın susmasının nedeni, ölümü ve dirilişi aracılığıyla gerçekleşecek olan bağışlanmayı sağlayarak Tanrı’ya itaat etmesidir. Ayrıca bu kuruldaki insanların ruhsal körlüğü ve ilgisizliği yüzünden de susmuş olabilir. Susmak bazen binlerce sözden daha etkilidir.

63, 64. ayetler: İsa uzun bir yargılama süreciyle karşılaşmamak için kendisini savunmayı reddetti. Ama bu arada kim olduğunu ve geliş nedenini de açıkladı. Daniel 7:13-14. ayetleri açıklayarak, çağın sonunda gelerek bütün insanları yargılayacak olan Mesih olduğunu ilan etti.

66. ayet: İsa Yüksek Kurul’da başkâhin tarafından suçlanarak yargılandı. Günahsız olduğu halde günahkâr sayıldı ve bizim günahımızı kendisi yüklendi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

58-65. ayetler: Başkâhin Kayafa, İsa’ya karşı olan önyargısı nedeniyle kin doluydu. Özellikle Yuhanna 11:50’deki, ‘Bütün ulus yok olacağına, halkımız uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygundur’ sözlerine bakarak, Kayafa’nın çok önceden beri İsa’yı öldürtmek niyetinde olduğunu görebiliriz. Bu yüzden İsa’ya birçok soru sordu, ama O’nun verdiği ya-nıtları ve niyetini anlayamadı. ıçinde bulunduğumuz durumla ilgili önyargılarımız varsa, Tanrı ne söylerse söylesin O’nun niyetini anlayamayız.

58. ayet: Öğrencilerin hepsi kaçtığı halde Petrus İsa’yı uzaktan izledi. Ama insanlardan korkuyordu. Bu nedenle de bu işi gizlice yaptı. ‘Yetkin sevgi korkuyu siler atar’ (1Yu.4:18).

Dua: Rabbim, seni yetkin bir sevgiyle izlemek istiyorum. Yüreğimi cesaretle doldur.

 
Mujde.org