İsanın Tutuklanması

Matta 26:47-56

İsa’nın Tutuklanması


Tanrı’nın isteğine sımsıkı tutunarak ayakta kalan İsa, yaşayacağı acılardan kaçmaz ve kendisini tutuklamalarına izin verir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

47-50. ayetler: Bu ayetlerde İsa’nın Yahuda’ya hâlâ ‘arkadaş’ diye hitap ettiği görülüyor. Anlaşıldığına göre, ona sevgisini ve merhametini göstererek hâlâ tövbe fırsatının olduğunu anlatmak istemektedir. Geçmişte yar-gılayıp ilişkimizi kestiğimiz biri var mı? Bunun nedenini açıklayın.

50. ayet: İsa’nın buradaki görünümü, Getsemani bahçesinde, ‘Mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır’ diye dua ettiğindeki görünümünden çok farklıdır. Bizimle aynı bedeni taşıdığından, sıkıntı çekip kederleniyordu. Ama dünyaya geliş amacı nedeniyle Tanrı’nın isteğine içtenlikle itaat etti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

48, 49. ayetler: Bu ayetlerde, Yahuda’nın İsa’ya nasıl ihanet ettiğini görüyoruz. O, parayı İsa’ya tercih etti. Bir insan tutkularının kölesi olduğunda, kolaylıkla körleşebilir. Gurur ve kariyerimiz nedeniyle doğruluktan ve inanlı yaşamımızdan vazgeçebilir miyiz?

49. ayet: Yahudiler’deki birbirini ‘öpme’ geleneği, Eski Antlaşma döneminden gelen bir selamlaşma türüydü. Bu, kişiye duyulan sevgi ve saygıyı ifade ediyordu. Ama Yahuda bunu bir hile işareti olarak kullanıp İsa’yı ele verdi. Diğer insanlarla olan ilişkilerimde içten davranışlar sergiliyor mu-yum?

51, 52. ayetler: Petrus İsa’nın tutuklanması üzerine kılıcını çekerek Malgo’nun kulağını uçurur. Petrus’un burada da çok aceleci davranıp kılıcına sarıldığı görülüyor. Rab’bin düşüncelerini iyi bilmezsem, ben de Rab uğruna böyle yanlış davranışlar sergileyebilirim.

56. ayet: İsa’nın tutuklanmasıyla birlikte öğrencilerin hepsi kaçar. Onlar İsa’yı kişisel tutkuları nedeniyle izlediler ve tutuklanmasıyla birlikte de terk ettiler. İsa’yı izleme amacım ne? Kendi gereksinimlerim için mi, yoksa O’nun bana gereksinimi olduğunu düşündüğüm için mi O’nu izliyorum?

Dua: Rab, en kötü durumlarda bile senin isteğine itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org