Getsemani Bahçesindeki Dua

Matta 26:31-46

Getsemani Bahçesindeki Dua

 
Petrus’un İsa’yı inkâr edeceği gerçeğinin Rab’bin Sofrası’nda açığa çıktığı görülmektedir. Ama Matta’nın, Petrus’un inkârını İsa’nın dua ettikten sonra, O’nun yakalanışının öncesinde anlatması, Petrus’un ihanetini vurgulamak istemesi nedeniyledir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

31. ayet: Zekeriya 13:7’yi ön bildiri olarak aktaran İsa, bu olayı önceden belirterek, çekeceği acılardan dolayı öğrencilerin kuşkuya kapılıp korkmamaları için onları uyarır. Rab İsa, gelecek sıkıntı ve olayları önceden söyleyerek bizi hazırlar.

38, 39. ayetler: Mesih, gerçek bir insan olarak gelendir. O, günahkârların kurtuluşunu sağlamak için çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı’nın yargısından dolayı kendisiyle ilişkisini kesmesi yüzünden acı çekti. O, bizim gibi zayıf bir bedende gelmesi nedeniyle zayıflığımızı bilir ve bize yardım eder.

39. ayet: İsa denendiği sırada dua etti. Öğrencilerine de ayartılmamaları için uyanık kalıp dua etmelerini buyurdu. O, şeytan’ın denemeleri karşısında sarsılmadı, ama şimdi bir kul olarak Efendisi’nin isteğine karşı gel-memek için direniyordu. Tanrı’yı izlemek kolay değildir. O’nun isteğini arzulayıp itaat etmek için her zaman uyanık kalarak dua ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

40, 41. ayetler: Öğrenciler İsa’nın yüreğindekileri anlamadılar. Ölüme kadar izleyeceğiz diye söz verdikleri halde, O’nun uyarılarına aldırış etmeden uykuya daldılar. Yürekleri istekli olmasına rağmen, bedenlerinin zayıflığı sorun yaratmıştı. Tanrı zayıflıklarımızı çok iyi bildiğinden, ayartılmamamız için dua etmemizi ister.

Dua: Tanrım, senin isteğini ayırt ederek itaatkâr bir yaşam sürmek için uyanık olmak istiyorum. Lütfen beni bu konuda güçlendir ve ayartılmama izin verme.

 
Mujde.org