Fısıh Bayramı ve Son Yemek

Matta 26:14-30

Fısıh Bayramı ve Son Yemek


Mayasız Ekmek Bayramı da denilen Fısıh Bayramı, ısrail’in Mısır’daki kölelikten kurtuluş günüydü ve Yahudiler’in en önemli bayramıydı. Bugünkü ayetlerde, İsa’nın öğrencileriyle son yemeği paylaşmasını ve ölümü konusundaki açıklamalarını göreceğiz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17-19. ayetler: Rab, öğrencilerine Fısıh Bayramı’na hazırlanmalarını buyurur. ‘Zamanım yaklaştı’ sözü, kurtarma görevinin tamamlanabilmesi için ölümünün ve dirilişinin yaklaştığını belirtmektedir.

20-25. ayetler: Rab Yahuda’ya tövbe etmesi için fırsat tanır. Sadece Yahuda’yı hedef almadan onun yapacağı işi söylemesi, Yahuda’ya gizli bir şekilde tövbe etme fırsatı verdiğini gösterir. Bugünlerde Rab’bin bana anımsattığı bir günahım var mı? Planladığım günahtan fırsat varken vazgeçmeli, işlediğim günahları tekrarlamamak için de gayret göstermeliyim.

25. ayet: Rab kendi öğrencisinin ihanetiyle karşılaşır. Yahuda’nın İsa’yı ele vermesi şaşırtıcı olabilir, ama asla tesadüf değildir (Mez.41:9).

26-28. ayetler: Öğrenciler Fısıh Bayramı’nda Tanrı’nın büyük kurtarışını hatırlayarak yiyip içerler. İsa da ölümünün nedenini ekmek ve şarabı simge olarak kullanarak açıklar ve Tanrı’nın isteğini yerine getiren kurban olduğunu anlatır.

30. ayet: İsa son yemekten sonra, öğrencileriyle birlikte ilahi söyler ve Getsemani bahçesine (Zeytin Dağı) gider.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-16. ayetler: Yahuda ikiyüzlüydü. Dün ele aldığımız ayetlere bakıldığında, onun yoksulları düşünerek böyle davrandığı kanısına varılabilir.  Ama bugünkü ayetlere bakıldığında, Meryem’i para hırsı nedeniyle azar-ladığı açıkça görülmektedir. Bu durum, paraya duyulan aşırı sevgiden kaynaklanmaktadır. Para amaç değil, araçtır. Eğer amaç haline gelirse, bizler de Yahuda gibi İsa’yı ele verebiliriz.

Dua: Rab, sana hizmet ederek yaşamak istiyorum. Dünyaya karşı beni güçlendir.

 
Mujde.org