Hile ve Kendini Adama

Matta 26:1-13

Hile ve Kendini Adama


Bu bölümde; İsa’yı öldürtmek için çeşitli hilelere başvuran din bilginleri, bir kadının kendisini Rab’be adaması ve öğrencilerin imansızlıkları gibi farklı konular ele alınmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2, 10-12. ayetler: Fısıh Bayramı’nın yaklaşmasıyla, Rab çekeceği acıları öğrencilerine tekrar anlatır. İsa Mesih, kendi halkının kurtuluşu için öldürülen Fısıh Kuzusu olduğunu söyler. Önderler halk arasında kargaşalık çıkmasından korktukları için, Fısıh Bayramı’nda bunu yapmaktan kaçınırlar, ama Rab İsa Eski Antlaşma’daki önbildirilere göre Fısıh Bayramı’nda öleceğini söyler.

6. ayet: İsa Mesih, vergi görevlilerinin, fahişelerin, hastaların ve zayıfların arkadaşı, hor görülenlerin ve dışlananların dostu oldu.

7-13. ayetler: Bu olay, İsa Yeruşalim’e girmeden bir gün önce Beytanya’da gerçekleşir. Markos 14:3-9 ve Yuhanna 12:2-8 aynı olayı anlatır. Ama Matta’nın zaman farkını önemsemeyerek konuyu bu ayetlerde ele almasının nedeni, İsa’nın çekeceği sıkıntının ve ölümünün anlamını açıklamaktı. Bu kadının davranışı, İsa’nın da açıkladığı gibi Yahudi cenaze töreni geleneklerine göre (cesede güzel koku sürülmesi) O’nu ölüme hazırlayan simgesel bir anlam taşır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-5. ayetler: Önderlerin çeşitli hilelere başvurmalarının nedeni, yanlış dini uygulamalarının ve çeşitli geleneklerinin İsa tarafından eleştirilmesidir (Mat.23). Onlar kendilerinin hizmet edilmesi gereken kişiler olduklarını düşünüyor, Tanrı’dan değil insanlardan korkuyorlardı. Ben kimden korkuyorum?

7-9. ayetler: Yuhanna 12:4’e göre, kadına kızarak azarlamaya çalışan “öğrenci”, Yahuda ıskariot’tur. Kadını azarlamasının asıl nedeni, gerçekten yoksullarla ilgilenmesi değil, para tutkusuydu (Yu.12:6). Sözlerim yüreğimin gerçek niyetini yansıtıyor mu? Dışsal davranışlarımız gerçek niyetimizi gizleyen bir maske değil mi?

Dua: Tanrım, yaşamımı kendime değil, sana adamak istiyorum.

 
Mujde.org