Son Yargının Standartları

Matta 25:31-46

Son Yargı’nın Standartları


“Koyun ve keçi benzetmesi”, Rab’bin daha önce sürekli söz ettiği, O’nun gelişine hazır bir yaşamın nasıl olması gerektiğini somut bir şekilde açıklar. Rab şimdi de kendisine karşı takındığımız tutuma göre ayrım yapacağını söyler ve bu ayrımın kaçınılmazlığını vurgular.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

31, 32. ayetler: İsa, kendi görkemi içinde tekrar gelerek bu dünyanın bütün uluslarını yargılayacaktır (Dan.7:13, 14). Yargı, Rab’le olan ilişkilerin durumuna göre şekillenecektir. Rab’le olan ilişkimizde, sorumluluklarımızı iman ve sevgiyle mi yerine getirmeye çalıştık? Yoksa Rab’le hiç ilişki kurmadan, merkezinde sadece kendimizin olduğu bir yaşam mı sürdük? Bu standarda göre doğru kişiyi sonsuz yaşama, diğerini ise sonsuz ateşe gönderecek yargı yetkisine sahip olan, Rab’dir (45, 46. ayetler). Rab’bin sevgisini diğer zayıf kardeşlerime gösteriyor muyum?

40, 45. ayetler: Kilisenin başı olan İsa, Kendi bedeniyle her zaman beraber Olan’dır. Rab, en basit kardeşleriyle Kendisini aynı seviyede görmüştü. O, her zaman bizimledir. Sevindiğimizde sevinir, ağladığımızda bizimle ağlar; bu nedenle de bizim sıkıntımızda, zayıflığımızda ve zorluklarımızda bizimle yakından ilgilenir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

35-40. ayetler: “En basit kardeş” ifadesi, sıkıntı içindeki bütün insanlar için değil, sıkıntı içinde bırakılan Rab’bin öğrencileri için kullanılmıştır. O’nun sağındaki kişiler, yaşadıkları sürece Rab’le olan ilişkilerine dayanarak kardeş sevgisini yerine getirenlerdir. Bu kişiler, en basit kardeşlerine karşı olan sorumluluklarını (bağış, kabul etme, paylaşma, teselli) yerine getirirler. Rab’le yaşanan eylemsiz bir ilişki anlamsızdır (Matta 7:21-23). Yoksullara, kimsesiz çocuklara ve dullara ilgi göstererek ve İsa Mesih’i paylaşarak onların gereksinimlerini karşılamaya çalışıyor muyum?

42-44. ayetler: Rab’le ilişkilerin yenilenmesi gerekir. Böylece Tanrı’yı hoşnut edecek olan kardeşlik sevgisini gerçekleştirmiş oluruz. Rab’bin bana verdiği sevgiyi yaşamımda göstermeye çalışıyor muyum?

Dua: Rab, senin sevgini kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bana sevmeyi öğret.

 
Mujde.org