Emanet Para Benzetmesi

Matta 25:14-30

Emanet Para Benzetmesi


Bu benzetme, son çağa somut bir şekilde nasıl hazırlanmak gerektiğine dair öğüt verir. Rab’bin gelişini hiçbir şey yapmadan beklememeli, O’nun gelişinde kabul görmek için sorumluluk almalıyız.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: İsa, belirlenen zamanda gelerek bizimle hesaplaşacaktır. O, her birimize çeşitli sorumluluklar verdi. Bu yüzden bize verilen zamanı ve fırsatı boşa harcamamalı, Efendimiz’in kabul edeceği şekilde sorumluluklarımızı yerine getirerek yaşamalıyız. Yaşamımızı, bize verilen emaneti doğru kullanabileceğimiz bir fırsat olarak görmeliyiz.

14-18. ayetler: O, egemen iradesine göre bizlere çeşitli armağanlar verendir. Kullarına verdiği emanet para, insanların verdiği doğal armağana benzemez; kendi egemenliğinde öğrencilerine verdiği ayrıcalığı ve fırsatı gösterir. Öğrenciler, yetenekleri farklı olduğu halde her fırsatı ve emaneti Rab’bin gelişine kadar sadakatle kullanmalıdırlar. Alacağımız fırsat ve sorumluluklar kendi isteğimizle değil, Rab’bin isteğiyle gerçekleşir. Bize düşen görev, sorumluluklarımızı gayretle yerine getirerek son gün gelmeden fırsatları iyi kullanmak ve Rab’bin gelişine hazır bir yaşam sürmektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18, 24, 25. ayetler: Bir talant alan kölenin en büyük hatası, efendisiyle ilgili yanlış düşüncelere sahip olmasıydı. Efendisini doğru tanımadığı için onun isteğine göre davranamadı. Bunun sonuncunda da efendisi tarafından azarlanarak efendisinin sevincinden, yani O’nun egemenliğinden dışlandı  (30. ayet). Yalnızca kendimi düşünerek yaşayan bir imanlı mıyım?

Dua: Tanrım, bana verdiğin fırsatları ve ayrıcalıkları iyi kullanarak sana ve komşularıma hizmet etmek istiyorum. Yolumu sen aydınlat.

 
Mujde.org