Yeruşalim'in Yıkılışının Belirtileri

Luka 21:20-28

20 «Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır.

21 O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, tarlalarda bulunanlar da kente girmesin.

22 Çünkü o günler, yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.

23 O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır.

24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak tüm uluslar arasına sürülecekler. Kudüs, diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir.

25 «Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler.

26 Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak.

27 O zamanınsanoğlu'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

28 Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.»

Yeruşalim'in Yıkılışının Belirtileri

Luka Yeruşalim'in yıkılışı ve ınsanoğlu'nun tekrar gelişini birbirinden ayırarak anlatmaktadır. Bugünkü metinde Yeruşalim'in ne zaman yıkılacağıyla ilgili sorulan sorular yanıtlanmaktadır.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

22-24. ayetler: İsa'yı reddedenlere hiçbir şekilde merhamet gösterilmeyecek ve bu yargı diğer uluslar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Yeruşalim'in yok edilişi tarihsel olarak Romalı general Tito tarafından gerçekleştirilmiştir. Ama Tito İsa Mesih tarafından yalnızca aracı olarak kullanılmıştır. Gebe, emzikli kadın veya zayıf olanlara merhamet edileceği düşünülür, ama o gün hiçbir ayrıcalık tanınmayacaktır. Nitekim birçok kişi öldürüldü ve birçoğu da köle olarak Roma'ya götürüldü. Rab'bin tekrar gelişinde de kendi tutkularına göre yaşayanlar arasında hiçbir ayrım yapılmayacak ve hiçbir istisna kabul edilmeyecektir. Bu kişilerin hepsi yargılanacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

24. ayet: ısrail'in reddedişiyle Müjde öteki uluslara duyuruldu. "Ulusların dönemleri", Müjde'nin öteki uluslara duyurulduğu dönemi belirtmektedir. Diğer uluslar arasından iman edeceklerin sayısı tamamlanmadan önce ısrail iyileşemeyecektir. Ancak öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamla dığında ısrail kurtulacaktır (Romalılar 11:25,26).

25-28. ayetler: 25. ayette anlatılan olaylar, öteki uluslardan kurtulacak olanların sayısı tamamlandıktan sonra gerçekleşecek olan olaylardır. Gök ve denizde gerçekleşecek belirtilerden dolayı yeryüzünde insanlar korku ve dehşete kapılacaklar, sonunda ınsanoğlu'nun bulut içinde görkemle geldiğine tanık olacaklar (27). Bu belirtileri gören insanlar büyük korku duyacaklar, ama imanlılar uyanık ve cesaretli olmalıdırlar, Çünkü Rab ikinci gelişiyle kurtuluşumuzu tamamlayacaktır. Bu dünyaya bel bağlayarak yaşamaktan vazgeçerek daha sade bir yaşam sürdürmeli, her zaman uyanık kalıp son gün için hazır olmalıyım.

Dua: Rabbim, her zaman uyanık kalıp Kutsal Ruh 'un yönlendirisiyle yaşayacağım.

 
Mujde.org