On Kız Benzetmesi

Matta 25:1-13

On Kız Benzetmesi


25. bölümün içeriği, Rab’bin ikinci gelişini hazırlayan yaşamla ilgilidir. Özellikle bugünkü metin, “on kız benzetmesi” olarak bilinen ve Rab’bin ikinci gelişine hazır olmak için her zaman uyanık olmayı öğütleyen benzetmedir (13. ayet).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13. ayet: İsa, ummadığımız bir saatte tekrar gelecektir. Bu nedenle bizler, her zaman Rab’bin ikinci gelişine hazır bir yaşam sürdürmeliyiz. Sadece oturup beklemek, O’nun gelişine hazır olmak değildir. Her zaman O’nu hatırlayıp bize verilen iş her ne olursa olsun, O’na sadık kalarak yapmalıyız. Rab’bin gelişini hiç düşünmeden ve gerçekleri fark etmeden sıradan bir yaşam mı sürdürüyorum? Dünyaya bağlanmamalıyız.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

4, 10. ayetler: ınsanoğlu’nun tekrar geleceğine inananlar, “kandillerindeki yağı” hazır tutan bir yaşam sürdürerek, Tanrı’nın Egemenliği’ne layık bir biçimde beklemelidirler. O gün gelmeden önce O’nun gelişine hazırlanabiliriz, ancak O geldiği gün bu mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Rab’bin gelişinin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini düşünerek, her şeyden vazgeçip dünyadan koparak yaşamak çok yanlıştır.

13. ayet: Tanrı bizi her zaman uyanık olmamız için uyarır (Rom.13:11, 14; 1Se.5:6). Bu, ruhsal olarak uyanık kalmamızı isteyen bir uyarıdır. Kutsal Kitap bunu iki yönden vurgular; Tanrı’nın lütfuyla kurtulduğumuzu hatırlatır ve imanda yürüyüp yürümediğimizi incelememiz gerektiğini gösterir. Tembelleşen bir imanla Rab’den ayrılıp akılsızlara benzememeye dikkat etmeliyiz.

Dua: Rab, her zaman uyanık kalıp senin gelişine hazır olmak istiyorum. Beni güçlü kıl lütfen.

 
Mujde.org