Bunun ıçin Uyanık Kalın

Matta 24:40-51

Bunun ıçin Uyanık Kalın


Rab’bin ikinci gelişi, hiç beklenmeyen bir anda gerçekleşecektir (40, 41. ayetler). Bu nedenle Tanrı, uyanık olup hazır beklememizi istiyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

44. ayet: İsa beklemediğimiz saatte gelecektir. Rab’bi sadece imanda uyanık olanlar karşılayabilecektir.

50, 51. ayetler: Tanrı sadık kulunu över, kötü kulunu ise yargılar. Bu nedenle kilisedeki ya da diğer insanların övgülerine aldırış etmemeliyiz. Pavlus’un, Rab’bin övgüsüne önem vererek O’nun dışındaki her şeyi önemsiz saydığını anımsayın.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

40, 41. ayetler: Rab’bin ikinci gelişinde, günlük işleriyle uğraşan iki kişiden biri kurtulacak, diğeri ise yargılanacaktır. Rab’bin ikinci gelişine hazırlanan bir imanlının yaşamı, her zaman dua edip yalnızca Kutsal Kitap’ı okumaktan ibaret değildir. Günlük işlerimizde bile Tanrı’nın isteğini arzulamalıyız.

42-44. ayetler: Bir hırsızın eve gireceği zamanı nasıl kimse bilemezse, ınsan-oğlu’nun ne zaman geleceğini de kimse bilemez. Bu yüzden her zaman hazır ve uyanık olmamız gerekir. Hırsızla hiç karşılaşmayabiliriz, ama ınsanoğlu mutlaka gelecektir.

45, 46. ayetler: Yaşamımızı Rab’be teslim ederek, O’nun gelişine dek görevimizi sadakatle yerine getirmeliyiz. Efendisinin bir gün mutlaka geleceğini ve yargılayacağını bilen bilge kişi, sadık kuldur. Tembellik etmeden ve işlerimin yoğunluğuna rağmen yapmam gereken işi yerine getirmeye çalışıyor muyum?

48, 49. ayetler: Kötü kul, Efendisi’nden aldığı yetkiye güvenerek diğerlerine kötü davranıp Efendisi’nin malıyla sefa sürerek yaşayandır. Böyle kişiler, Efendileri’nin gecikeceğini düşünerek yüreklerini sertleştirenlerdir. Rab’bin hiç ummadığım bir zamanda geleceğine inanarak, O’nun verdiği yetkiyi ve malı doğru kullanıyor muyum?

Dua: Rab, beklemediğim bir zamanda gerçekleşecek olan ikinci gelişini özlemle bekleyip bilgelikle ve sadakatle yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org