ınsanoğlunun Geldiğini Görecekler

Matta 24:29-39

ınsanoğlu’nun Geldiğini Görecekler


29-31. ayetler, Rab’bin ikinci gelişinde gerçekleşecek olaylar ya da Yeruşalim’in yıkılışı olarak yorumlanabilir. Son güne ilişkin çeşitli belirtiler olsa da, bunlar Rab’bin ikinci gelişinin gerçekleşeceği zamanı belirtmez.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

30, 31. ayetler: Çok büyük bir dünyasal ve evrensel kaos gerçekleşecektir. Ama İsa mutlaka gelecektir. ılk gelişinden farklı olarak O, büyük güç ve görkem içinde gelecektir. Yeryüzündeki bütün halklar O’nu görecek ve korkuyla ağlayarak dövüneceklerdir. Öte yandan, sıkıntı içindeyken bile iman uğruna yaşayan dünyanın dört bucağındaki inanlıları çağırıp Tanrı’nın Egemenliği’ni miras olarak verecektir. Sıkıntı ne kadar çetin olursa olsun, gelecekteki görkem için buna katlanılabilir (Rom.8:18).

36. ayet: İsa’nın ikinci gelişinin zamanını yalnızca Tanrı bilir. Ne melekler, ne de İsa bunu bilemez. Bu nedenle O’nun ikinci gelişinin zamanını biliyormuş gibi davranıp inanlıları saptırmaya çalışanlara karşı dikkatli olalım. “Zaman dolunca” Oğlu’nu gönderen Tanrı, en uygun zamanda İsa’yı tekrar gönderecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

29. ayet: Tüm göksel güçler, Tanrı’nın yargısını uluslara göstermek için sarsılacaktır. Ama bütün bunların Tanrı’nın egemen iradesi altında gerçekleşeceğine inanarak O’na güvenmeli ve imandan uzaklaşmamalıyız.

37-39. ayetler: Nuh’un çağında yaşayan insanlar, günlük işleriyle ilgileniyorlardı ve hiç beklemedikleri tufan yargısına karşı hazırlıklı değillerdi. Rab’bin ikinci gelişini beklerken, dünyayla arama uygun bir mesafe koyarak yaşıyor muyum?

Dua: Tanrım, sıkıntı ve zulüm zamanında bile, senin verdiğin güçle sonuna kadar dayanarak imandan dönmeyeceğim. Her zaman benimle ol Rabbim.

 
Mujde.org