Korkunç Bir Sıkıntı

Matta 24:15-28

Korkunç Bir Sıkıntı


İsa, öğrencilerin “tapınağın yıkılış zamanı” ve o sırada meydana gelecek korkunç sıkıntıyla ilgili sorularını cevaplar (15-22. ayetler). Bu kadar korkunç bir sıkıntı gelecek olmasına rağmen İsa, ikinci gelişinin bu sırada gerçekleşmeyeceğini de açıklar (23-28. ayetler). Tapınağın yıkılışıyla gelecekleşecek olan sıkıntı, çağın bitimindeki sıkıntıyı işaret eder.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21, 22. ayetler: Antiokus Efifanes, Yahudiler’e çok zulmetti. şabat Günü’nü ve sünneti kaldırdı, Yasa’ya uyanlara zulmetti. Yeruşalim’in yıkılışı sırasında bundan daha korkunç sıkıntılar olacaktır. İsa’nın öğrencileri olduğumuz için bu sıkıntıları çekmeyeceğimizi düşünmemeliyiz. Tanrı Kendi seçilmişleri için sıkıntı zamanını kİsaltıp kurtuluş planını sadakatle yerine getirecektir. Sıkıntı çekiyor muyum? Umudumu yitirmemeliyim. Ne yetki, ne de herhangi bir güç, bizi Mesih’in sevgisinden ayırmaya yetmez (Rom. 8:38, 39).

25. ayet: Tanrı bizi önceden uyararak, büyük mucizeler yapan sahte mesihe ve yalancı peygamberlere inanmamamızı ister. Çağın bitimiyle ilgili açıklamanın amacı bizleri korkutmak değil, kurtuluşa kavuşturmak için imanda uyanık olmamızı sağlamaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15. ayet: İsa’nın alıntı yaptığı Daniel 11:13 ile 12:11. ayetlerin gerçekleşmesinin ilk aşaması, Antiokus Efifanes’in ısrail’i işgal ederek tapınağın batı girişinin ön tarafında bulunan bakır sunağın yerine, Zeus ilahının sunağını yaptırıp domuz kanıyla kurban sunmasıydı. İsa, kutsal tapınağa yapılan hakaretin tekrarlanacağını söyledi.

16-20. ayetler: Karşılaşılacak sıkıntı günlerinde öğrencilerin hiç tereddüt etmeden kaçmaları gerekir. Sıkıntıdayken Tanrı’nın bana gösterdiği yolda yürümeli ve O’na itaat etmeliyim.

Dua: Tanrım, Mesih karşıtlarına aldanmamı engelle ve beni kendine çek.

 
Mujde.org